Kopkataloga jaunumi 2016. gada augustā: „Mācību līdzekļi”

Šī gada augustā valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskā sadaļa Mācību līdzekļi papildināta ar 41 jaunu ierakstu.

Izdevumi „Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valoda mazākumtautību skolās: 1., 2. un 3. klasei” Kopkatalogā brīvi lejuplādējami arī kā e-grāmatas PDF formātā.

Lasīt vairāk »

Centrs darba vizītē uzņem starptautiska bibliotēku projekta pārstāvjus

Kultūras informācijas sistēmu centrs no 22. līdz 28. augustam Latvijā darba vizītē uzņem Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+  projekta „Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” partnerus no Polijas, Norvēģijas, Lietuvas, Holandes un Beļģijas, lai iepazīstinātu ar publisko bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību mūsu valstī.

Lasīt vairāk »

EIFL piedāvā bibliotekāriem kritēriju sarakstu vietējā autortiesību likuma izvērtēšanai

Bibliotekāriem tiek piedāvāta EIFL (Electronic Information for Libraries) izstrādāta pārbaudes veidlapa ar kritēriju sarakstu, lai veicinātu labāku izpratni par to, vai vietējie autortiesību likumi atbalsta bibliotēkas – vai atļauj izsniegt digitālās kopijas lietotājiem un izgatavot tās lietotāju vajadzībām, vai atbalsta attālināto apmācību.

Lasīt vairāk »

Centra pārstāve iekļauta prestižā Starptautisko līderu apmācības programmā

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāve, Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Pabērza iekļauta Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions) Starptautisko līderu apmācības programmā, kura norisināsies no 2016. līdz 2018. gadam un kura ir IFLA pamatiniciatīva, lai sagatavotu līderus efektīvai bibliotēku nozares pārstāvniecībai pasaulē, kā arī lai veidotu vadošo darbinieku pēctecību IFLA iekšienē.

Lasīt vairāk »

Kopkataloga jaunumi 2016. gada jūnijā: „Psiholoģija”

Šī gada jūnijā valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskā sadaļa Psiholoģija papildināta ar 77 jauniem ierakstiem.

Izdevumi „Esi uzņēmīgs! : rokasgrāmata jauniešu iniciatīvas un uzņēmīguma veicināšanai”, “Ceļvedis laimīgāku ģimenes attiecību veidošanā : palīgs attiecību problēmsituāciju apzināšanā un risināšanā“, “Kā maza telefonsaruna var veikt lielu darbu : vecākiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar atrasties blakus savam bērnam“, “Salutoģenēze: ceļazīmes bērnu un jauniešu ar invaliditāti labbūtībai Latvijā : pētījuma ziņojums” Kopkatalogā brīvi lejuplādējami arī kā e-grāmatas PDF formātā.

Lasīt vairāk »