Seminārs “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas attīstība pakalpojumu un satura pieejamībai Latvijā un Eiropā”

2009.gada 22.decembrī v/a “Kultūras informācijas sistēmas” rīko semināru arhīvu darbiniekiem “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas attīstība pakalpojumu un satura pieejamībai Latvijā un Eiropā”.  Semināra mērķis ir dalīties pieredzē, sniegt informāciju un iezīmēt plānotās aktivitātes.


Semināra programma un prezentācijas pieejamas zemāk.

Papildu informācija:
Kristīne Pabērza, projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” vadītāja
Tel.: 67844887. E-pasts: kristine.paberza@kis.gov.lv

Semināra programma

Latvijas pieredze kultūras mantojuma iekļaušanā EUROPEANA tīklā

Eiropas Komisijas izveidotās Eiropas arhīvu ekspertu darba grupas veikums 2005.-2009.gadā

ATHENA – tilts uz EUROPEANAmuzeju pieredze

APEnet – Eiropas arhīvu portāls – vienota pieeja Eiropas arhīvu aprakstiem un digitalizētajiem materiāliem

ERAF projekts Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta

VVAIS programmatūras 1.kārta

VVAIS izstrādes un ieviešanas 1.kārtas rezultātu audits

VVAIS pilnveidošana

Elektronisko datu un dokumentu saglabāšanas un pieejamības procesu attīstīšana