Piegādās datortehniku Latvijas mākslas un mūzikas skolām

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” īstenošanu, kas ietver kultūrizglītības sistēmas pilnveidošanu un attīstību, kā arī informācijas pieejamības nodrošināšanu kultūrizglītības skolās. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu, un tas paredz 11 Kultūras ministrijas padotībā esošo mākslas un mūzikas vidusskolu nodrošināšanu ar jaunu datortehniku un skolās ierīkoto lokālo datortīklu sistēmas pilnveidošanu.

 Projekta mērķis ir veicināt e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību kultūrizglītības skolās, tādējādi sekmējot šo mācību iestāžu attīstību un pilnveidojot tajās iegūstamās izglītības kvalitāti atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī veicinot jauniešu  prasmi izmantot jaunās tehnoloģijas izglītības procesā.

Projekta ietvaros datortehnika tiks piegādāta sekojošām mācību iestādēm:

Daugavpils mūzikas vidusskolai,

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai,

A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai,

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai,

Jelgavas mūzikas vidusskolai,

Liepājas Mākslas vidusskolai,

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolai,

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai,

Rīgas Doma kora skolai,

Rīgas horeogrāfijas vidusskolai,

Ventspils Mūzikas vidusskolai.

Kopā minētās kultūrizglītības iestādes tiks apgādātas ar 24 stacionārajiem un 22 portatīvajiem datoriem, tiks iegādāti 11 multimediju tehnikas komplekti un attīstīti 7 lokālie datortīkli.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv