Izveidota muzeju ekspertu darba grupa Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmas pilnveidošanai

2010.gada jūnijā atklāta konkursa rezultātā ir izveidota muzeju ekspertu darba grupa valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” realizētā projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” īstenošanai.

Svarīgs muzeju ekspertu darba grupas uzdevums būs sniegt konsultācijas Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMMK) informācijas sistēmas izstrādātājiem sistēmas tehnisko prasību definēšanā, lai izveidotu pēc iespējas kvalitatīvāku un funkcionāli ērtu sistēmu gan datu ievadīšanai un apstrādei, gan kataloga izmantošanai lietotāju vajadzībām. Tāpat eksperti piedalīsies sistēmanalīzes intervijās, iesaistīsies sistēmas testēšanā un kā pirmie ieviesīs uzlaboto sistēmas versiju savos pārstāvētajos muzejos.

Saskaņā ar atklāto konkursu, muzeju eksperti tika atlasīti, vērtējot viņu pieredzi un zināšanas deviņos specifiskos kopkataloga informācijas sistēmas darbības un satura aspektos: muzeju priekšmetu restaurācija, muzeju priekšmetu kustības kontrole, muzeju priekšmetu aprakstīšana, muzeju priekšmetu atlases jeb meklēšanas novērtēšana, muzeju krājuma izdrukas iespēju atbilstība, informācijas un digitalizēto priekšmetu izmantošanas tiesību kontrole, muzeju priekšmetu komplektēšana, sistēmas publiskās daļas saskarnes novērtēšana, muzeju priekšmetu publikāciju un izstāžu lietpratība.

Projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” muzeju ekspertu darba grupā apstiprināti sekojoši piecu valsts un četru pašvaldību muzeju pārstāvji:

Anita Meinarte, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs; Ija Zvaigzne, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs; Ivars Zupiņš, Latvijas Dabas muzejs; Laima Garā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs; Gita Grase, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs; Sanita Kozuliņa, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs; Maira Dudareva, Latvijas Fotogrāfijas muzejs; Laura Taubenberga, topošais Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs.

Una Balode, projekta vadītāja: „Muzeju ekspertu līdzdalība NMMK informācijas sistēmas izstrādāšanā ir svarīga projekta īstenošanas daļa, jo šie eksperti arī ikdienā strādā muzejos. Savukārt muzeju darbinieki ir tie, kuriem pilnveidotā sistēma būs jāpiepilda ar saturu. Jo kvalitatīvāku un funkcionālāku sistēmu izveidosim, jo operatīvāk Nacionālais muzeju krājums tiks digitalizēts un kļūs pieejams lietotājiem – sabiedrības pārstāvjiem, kas interesējas un pēta Latvijas muzeju unikālās kolekcijas.”

Ar mērķi izveidot mūsdienīgu, integrētu informācijas sistēmu Latvijas arhīvos, bibliotēkās un muzejos glabātās  informācijas uzkrāšanai, saglabāšanai un pieejamībai, valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”  minētajās kultūras mantojuma un atmiņas institūcijās īsteno vairākus informācijas tehnoloģiju projektus. „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” ir viens no tiem. Tam piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
V/a „Kultūras informācijas sistēmas”
Tel.: 678448857. E-pasts: sandra.vigante@kis.gov.lv