Sagatavoti priekšnoteikumi plaša mēroga dokumentu digitalizācijai Latvijas Nacionālajā arhīvā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros izstrādātas „Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos” un iepirkta specializēta digitalizācijas tehnika.

„Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos” (turpmāk – Vadlīnijas) izstrādātas ar mērķi sniegt situācijas raksturojumu dokumentu digitalizācijas jomā valsts arhīvos un sagatavot vispārīgus ieteikumus digitalizācijas procesa plānošanā, organizēšanā un izpildē Nacionālā dokumentārā mantojuma pieejamībai un saglabāšanai. Vadlīnijas izstrādāja ekspertu darba grupa, kuras sastāvā strādāja gan arhīvu nozares, gan IT speciālisti.

Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža norāda, ka Vadlīnijas un iepirktā specializētā digitalizācijas tehnika ietekmēs divus arhīva darbības aspektus – klientu apkalpošanu un dokumentu saglabāšanu. Viņa skaidro: „Pamatojoties uz Vadlīnijām, tiks izstrādāti un Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībās ieviesti vienoti iekšējās kārtības noteikumi dokumentu digitalizācijas nodrošināšanai, kas uzlabos dokumentu preventīvo saglabāšanu, dokumentu aprites procesu arhīvā un paātrinās klientu pieprasījumu izpildi. Bez tam Vadlīnijas kā metodisku līdzekli izmatosim digitalizācijas plānošanai, digitalizācijas projektu pārvaldībai un tematisko datu bāzu plānošanai.”

Viens no priekšnoteikumiem Nacionālā dokumentārā mantojuma pieejamības palielināšanā ir dokumentu aprakstu pieejamība tiešsaistē ar šiem aprakstiem piesaistītām digitālām dokumentu kopijām.

Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu digitālo kopiju sagatavošanu, projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros tika iepirkta digitalizācijas tehnika, kas jau šobrīd piegādāta Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībām.

Kopā iegādātas šādas iekārtas: A4 formāta skeneri (30), A3 formāta skeneri (1), A2 formāta pelēkās skalas grāmatu skenēšanas komplekts (2), A1 formāta krāsu skalas grāmatu skenēšanas komplekts (1), ultraskaņas filmu līmēšanas iekārta (1), mikrofilmu lasītāja/skenera aparatūras komplekts (3), audio materiālu digitalizācijas tehnika (3), audio-vizuālo materiālu digitalizācijas tehnika (1).

Māra Sprūdža atzīst: „Pateicoties A4 skeneriem arhīva struktūrvienībās, jau tagad spējam organizēt operatīvāku dokumentu apriti, kā rezultātā klients var iesniegt pieprasījumu jebkurā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā. Savukārt A2 skenēšanas iekārta ļauj iegūt kvalitatīvas melnbaltās kopijas lielformāta dokumentiem, nebojājot to iesējumus.”

Plānots, ka audio un audio-vizuālo digitalizācijas tehniku izmantos ne tikai arhīva darba nodrošināšanai, bet arī Latvijas Nacionālā arhīva, Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes (BAAC) un Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra (ICCROM) organizētajos SOIMA 2011: Skaņas un attēlu kolekciju saglabāšana (Safeguarding sound and image collections) kursos 2011. gada jūlijā.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
V/a „Kultūras informācijas sistēmas”
E-pasts: sandra.vigante@kis.gov.lv
Tel.: 67844885