Latvijas bibliotēku lasītāji aizvien aktīvāk izmanto elektroniskās datu bāzes angļu valodā

Pēc valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) apkopotajiem datiem par abonēto elektronisko resursu izmantošanu Latvijas bibliotēkās projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros šobrīd visvairāk apmeklētais interneta resurss Latvijas bibliotēkās ir datu bāze angļu valodā EBSCO. 2010. gadā tajā informācija meklēta 1 108 620 reizes, apsteidzot iepriekšējo gadu līderi apmeklējumu ziņā – enciklopēdisko datu bāzi latviešu valodā Letonika, kura pērn no Latvijas bibliotēkām skatīta 950 599  reizes.

Bibliotēkās apmeklētājiem šīs elektroniskās datu bāzes ir pieejamas bez maksas.

EBSCO ir sazarota daudznozaru datu bāze, kurā bibliotēkas lasītāji var pilnā apjomā lasīt zinātniskus un populārzinātniskus žurnālus, analītiskus apskatus, uzziņu izdevumus un rakstu krājumus par dažādām tēmām elektroniskā formā. Latvijas bibliotēkās pieejami  Academic Search Premier+MasterFILE Premier, Health Source: Nursing/Academic Edition+Consumer Edition, Newspaper Source, ERIC, GreenFILE, LISTA, MEDLINE – pilnu tekstu žurnālu krājumi, kuros var izlasīt par politekonomiju, vadības zinībām, finansēm arhitektūru, mākslu, dārzkopību, dabu, piemēram, National Geographic, BBC Gardeners World u.c.

Letonika.lv ir sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais latviskais uzziņu un tulkošanas portāls ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un terminu klāstu latviešu valodā, kas kopā aptver apmēram 36 500 enciklopēdiskas uzziņu informācijas šķirkļus un 5 500 attēlus, vairāk nekā 145 000 terminu tulkojumus un skaidrojumus, tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas ar 446 727 vārdiem un izteicieniem. Te atradīsiet arī informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, cilvēkiem, novadiem.

 

Daudz izmantota informācijas sistēma ir Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu datu bāze LURSOFT laikrakstu bibliotēka, ko bibliotēku lietotāji  gadā skatījuši 41654 reizes. Šajā datu bāzē pieejami visi lielie nacionālie laikraksti, kā arī apmēram 20 reģionālo laikrakstu.  Bieži informācija ir meklēta arī  datu bāzēs LETA un Nozare.lv, kas piedāvā ziņas, to arhīvu,  preses relīzes, kā arī sistematizētu nozaru un biznesa informāciju.

Zinātnisko un speciālo bibliotēku auditorijā intensīvi izmantoti Britannica Online daudznozaru enciklopēdiskie interneta resursi, atvērto šķirkļu skaits sastāda 370 157 vienību.  Pie izmantotākajām datu bāzēm jāmin arī Ebrary daudznozaru pilntekstu inženierzinātņu un tehnoloģiju, dabas zinātņu, eksakto zinātņu un datoru & IT e-grāmatu datu bāze ar 115 624 atvērtajiem šķirkļiem.

Bibliotēku lietotājiem bija pieejamas arī 2 datu bāzes krievu valodā – pilnīgākais Krievijas, NVS un Baltijas valstu periodikas elektronisko resursu apkopojums East View un daudznozaru enciklopēdiskā interneta resursu informācijas sistēma Rubricon, kuru šogad abonē jau 18 Latvijas bibliotēkas.

 

Pavisam projekta ietvaros pēc aģentūras rīcībā esošās informācijas 2010. gadā reģistrētas 797 251 elektroniskās informācijas meklējumu sesijas un atvērti 2 803 198 šķirkļi. Tas nozīmē izteiktu kāpumu autorizēto un uzticamo elektronisko resursu izmantošanā Latvijas bibliotēkās (2008.gadā tik reģistrēti attiecīgi 412 663 elektroniskās informācijas meklējumu sesijas un atvērti 2 015 393 šķirkļi).

 

Projektu „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” aģentūra īsteno kopš 2001.gada,  un tā mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam – projekta nosacījumi paredz, ka bibliotēku apmeklētājiem pieeja abonētajām datu bāzēm ir bezmaksas. Bibliotēkām tiek piedāvāts abonēt datu bāzes uz atvieglotiem abonēšanas noteikumiem. Kopš 2008. gada rudens v/a KIS visām Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām pilnībā sedz abonēšanas maksu enciklopēdiskajai uzziņu un tulkošanas sistēmai internetā par Latviju Letonika.lv (izstrādātājs – sabiedrība ”Tilde”) un no 01.01.2011. arī LURSOFT laikrakstu bibliotēkai.

Pasaules līmeņa datu bāzes svešvalodās v/a KIS abonē starptautiskā projekta eIFL.net ietvaros. Projekta nosacījumi paredz, ka tajā iesaistās dalībvalstis katra ar vienu bibliotēku konsorciju jeb apvienību, kura savukārt izvirza vienu organizāciju kā savu pārstāvi projektā. Latvijas bibliotēkām pārstāvis eIFL ir v/a KIS. Pārstāvja uzdevums ir informēt savas valsts bibliotēkas par eIFL jaunumiem un piedāvājumiem, kā arī veikt koordinācijas darbu saistībā ar datu bāzu abonēšanu. Šādā veidā bibliotēkām ir iespēja ietaupīt nozīmīgus līdzekļus, jo projekta dalībvalstu bibliotēkām datu bāzes tiek piedāvātas par samazinātu abonēšanas maksu.

Šobrīd projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros tiek abonētas 19 datu bāzes, no kurām 3 ir latviešu valodā, 2 krievu valodā un 14 angļu valodā.

Bibliotēkas, kuras vēlas abonēt kādu no piedāvātajām datu bāzēm, jebkurā laikā var pieteikties uz šo pakalpojumu valsts aģentūrā „Kultūras informācijas sistēmas”.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga, v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 7844902, 29119713; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

 

 

Vairāk informācijas par datu bāzu abonēšanas iespējām:

Agrita Sagalajeva, projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” administratore
v/a  “Kultūras informācijas sistēmas”
Tērbatas iela  53 – 2, Rīga, LV – 1011
Tālrunis: 67844896
Fakss: 67844890
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv