Latvijas lielākās bibliotēkas uzsāk darbu bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH 500 jaunajā versijā

Šonedēļ Latvijas lielākās zinātniskās un augstskolu bibliotēkas sāka strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH 500 jaunu versiju. ALEPH 500 darbību Latvijas bibliotēkās nodrošina valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”.

Sistēmas jaunā, 20.versija https://kopkatalogs.lv piedāvā lasītājiem plašāku pakalpojumu klāstu internetā, meklēšanu un atlasīšanu katalogā pēc dažādiem kritērijiem, kā arī  vienlaicīgi vairākās datubāzēs, rezultātu sarakstam piedāvātas dažādas kārtošanas opcijas, izvēlētos ierakstus var saglabāt e-plauktā vai uz lokālā datora, vai nosūtīt pa e-pastu.

Bibliotēku darbiniekiem sistēmas jaunajā versijā uzlabota bibliotekāro procesu izpildes funkcionalitāte – ērtāka rediģēšana darbā ar eksemplāriem, nodrošināta lielapjoma pasūtījumu saņemšana komplektēšanas procesā, plašāks izvēlņu piedāvājums  kataloģizēšanā un papildus iespējas lasītāju apkalpošanā.

ALEPH ir integrēta bibliotēku informācijas sistēma, kuru bibliotēkas izmanto, lai datorizēti apstrādātu krājumu, automatizētu bibliotekāros procesus un nodrošinātu lasītājiem informācijas pieejamību lokāli un internetā, kā arī sniegtu dažādus pakalpojumus, piemēram, lasītāji internetā var veidot grāmatu rezervēšanas pieprasījumus, skatīt izsniegtās grāmatas, pagarināt grāmatu atdošanas termiņu, ļoti pieprasītās grāmatas varēs iepriekšrezervēt uz konkrētu laika periodu, piemēram, uz lekcijas laiku u.c

Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 lieto un valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido:

  • Latvijas Nacionālā bibliotēka,
  • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka,
  • Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka,
  • Latvijas Universitātes bibliotēka,
  • Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka,
  • Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka,
  • Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka,
  • Ekonomikas un Kultūras augstskolas bibliotēka,
  • Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka,
  • Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka.

Vēl ar sistēmu ALEPH 500 strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Šī sistēma visā pasaulē tiek izmantota vairāk nekā 20 gadus un visu laiku tiek pilnveidota atbilstoši arvien jaunajiem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas bibliotēkas informācijas laikmetā. Sistēmas izstrādātājs „ExLibris Group” ir vadošs starptautiska mēroga uzņēmums, kas piedāvā dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām – ALEPH, Voyager, SFX, Metalib, Verde, DigiTool, Primo, ExLibris Rosetta, bX; pašlaik notiek aktīvs darbs pie jaunās paaudzes resursu pārvaldības sistēmas Alma izstrādes. Latvijā bibliotēku vajadzībām sistēma ALEPH 500 tika iegādāta 1998.gadā.

Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” ir dalībniece organizācijā IGeLU, kas ir Starptautiska ExLibris produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users). IGeLU galvenais mērķis ir nodrošināt visu ExLibris produktu  lietotāju un kompānijas ExLibris sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību atbilstoši lietotāju vajadzībām. Pašlaik IGeLU darbībā iesaistījušās 343 institūcijas visā pasaulē.

 Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga, v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7844902, 29119713; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv