Noslēdzies iepirkuma konkurss par stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegādi kultūrizglītības iestādēm

Noslēdzies  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotais iepirkuma konkurss par stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegādi izglītības iestādēm  Eiropas Savienības (ES) fondu finansētās aktivitātes  “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros, kā rezultātā tika noslēgta vienošanās ar SIA „Lattelecom” par stacionāro datoru, portatīvo datoru un  multimediju tehnikas komplektu piegādi arī  11 Kultūras ministrijas padotībā esošajām mākslas un mūzikas vidusskolām.

Minētās aktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros esošo projektu „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija”, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), īsteno valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) sadarbībā ar Kultūras un radošās industrijas izglītības centru (KRIIC). Projekta mērķis ir veicināt e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību kultūrizglītības skolās, tādējādi sekmējot šo mācību iestāžu attīstību un pilnveidojot tajās iegūstamās izglītības kvalitāti atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī veicinot jauniešu  prasmi izmantot jaunās tehnoloģijas izglītības procesā.

 Projekta ietvaros datortehnika tiks piegādāta sekojošām mācību iestādēm:

Daugavpils mūzikas vidusskolai (3 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta),

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai (4 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta),

A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai (2 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta),

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai (2 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta),

Jelgavas mūzikas vidusskolai (2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta),

Liepājas Mākslas vidusskolai (3 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta),

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolai (2 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta),

Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolai (3 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta),

Rīgas Doma kora skolai (3 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta) ,

Rīgas horeogrāfijas vidusskolai (2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta),

Ventspils Mūzikas vidusskolai (2 stacionārie datori, 2 portatīvie datori un 1 multimediju iekārta).

Kopā minētās kultūrizglītības iestādes tiks apgādātas ar 24 stacionārajiem un 22 portatīvajiem datoriem, tiks iegādāti 11 multimediju tehnikas komplekti un attīstīti 7 lokālie datortīkli.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7844902
 e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv