Piedāvā Ebrary eBooks datu bāzes bezmaksas izmēģinājumu

Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” sadarbībā ar ProQuest LLC rīko Ebrary eBooks datu bāzes bezmaksas izmēģinājumu.

Ebrary eBooks (www.ebrary.com) piedāvā bibliotēkām plašu pasaules vadošo izdevēju daudznozaru e-grāmatu klāstu tādās nozarēs kā bizness un ekonomika, datori un IT, izglītība, inženierzinātnes & tehnoloģijas, vēsture un politikas zinātnes, humanitārās zinātnes, vides studijas, valodniecība, literatūra, likumdošana, dabas zinātnes, medicīna u.c.

Datu bāze nodrošina tūlītēju un ērtu piekļuvi e-grāmatu pilntekstiem, daudzu vienlaicīgo lietotāju pieeju publikācijām.

Atkarībā no bibliotēku informacionālā pieprasījuma, iespējams izvēlēties sev vēlamo resursu kolekciju:

 • Academic Complete ™  kolekcijā iekļauti visi tālāk uzskaitītie resursi.
 • Tematiskās kolekcijas sekojošās nozarēs:
 • Bizness un ekonomika
 • Datori un IT
 • Izglītība
 • Inženierzinātnes & Tehnoloģijas
 • Vēsture un Politikas zinātnes
 • Humanitārās zinātnes
 • Starpnozares, vides studijas
 • Valoda, literatūra un Valodniecība
 • Likumdošana, starptautiskās attiecības un valsts politika
 • Dabas zinātnes
 • Medicīna
 • Ārstniecība un aprūpe
 • Eksaktās zinātnes
 • Psiholoģija un Sociālais darbs
 • Reliģija un Filosofija
 • Socioloģija un Antropoloģija

Pilnīga informācija par kolekciju saturu: http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/home.action

Lūdzu, pieteiku savu dalību izmēģinājumā līdz 28.03.2012., norādot izvēlēto resursu apjomu.

Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”
Tērbatas iela  53 – 2, Rīga, LV – 1011
Tālrunis: 67844896, mob.29713449
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv