Rīgā, Ventspilī un Daugavpilī notiks MIPP Electronic Resources datu bāzu prezentācijas

Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, sadarbībā ar MIPP Electronic Resources organizē virkni aktivitāšu krievu elektronisko datu bāzu resursu pieejas popularizēšanai Latvijas bibliotēkās.

No 06.02.2012. vairāk kā 20 pašvaldību publisko, augstskolu un citu speciālo bibliotēku lietotājiem bija pieejams četru datu bāzu – Integrum, University Library Online, Legislation of CIS countries un eLIBRARY.RU izmēģinājums.

Integrum (www.integrumworld.com) aptver aptuveni 400 miljonu dokumentus no vairāk nekā 5000 datu bāzēm, kas ietver Krievijas centrālo un reģionālo laikrakstu un žurnālu pilna teksta publikācijas, analītiskos un statistiskas biļetenus, likumdošanas aktus, adreses un citas uzziņas, kā arī krievu klasiskās literatūras darbus. Integrum nodrošina ne tikai informācijas meklēšanu, bet arī tās analīzes rīkus, Krievijas masu mediju monitoringu un Krievijas sabiedriski politisko un ekonomisko norišu pētniecību.

University Library Online (www.biblioclub.ru) satur vairāk nekā 20000 licencētas e-grāmatas pat tādām tēmām kā vēsture, filozofija, sociālās zinātnes, kultūras, māksla, reliģija, kā arī krievu daiļliteratūras klasika, dažādas enciklopēdijas, kartes, ilustrācijas, vārdnīcas un citus izdevumus krievu valodā.

Legislation of CIS countries (www.base.spinform.ru) ir specializēta tiesību aktu datubāze, kas aptver tiesību aktus no 11 NVS valstīm: Azerbaidžānas, Armēnijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Moldovas, Krievijas, Turkmenistānas,Tadžikistānas, Uzbekistānas un Ukrainas. Pieejami pašreizējās aktualitātes dokumenti, kas sniedz visaptverošu informāciju par visām tiesību nozarēm šajās valstīs, kā arī dokumenti, kuri atspoguļo NVS starpvalstu attiecības.

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) datu bāze piedāvā vairāk kā 1000 daudznozaru žurnālus Open access režīmā.

Datu bāzu izmēģinājums saistījis lielu bibliotēku lietotāju interesi, tādēļ MIPP Electronic Resources pārstāves Ekaterina Beloblotskaja un Olga Zaiceva ieradīsies Latvijā, lai dažādās auditorijās prezentētu minētos resursus. 28.03.2012. datu bāzu prezentācija notiks Ventspils bibliotēkā, 29.03.2012. tā iekļauta LATABA gadskārtējās sanāksmēs darba kārtībā, bet 30.03.2012. ar datu bāzēm varēs iepazīties Latgales Centrālās bibliotēkas un Daugavpils Universitātes pārstāvji.

 

Informatīvo semināru darba kārtība (krievu un angļu valodās):

Семинар–презентация «Русскоязычные электронные информационные ресурсы – новые возможности для библиотек и исследователей»

1)      Интегрум – электронная коллекция газет и журналов из России и стран СНГ

2)      Электронные книги по гуманитарным наукам интернет библиотеки «Университетская библиотека Онлайн»

3)      Российские научные журналы на платформе eLIBRARY.RU

4)      Специализированная правовая база данных «Законодательство стран СНГ»

5)      Российская электронная библиотечная система ЛитРес

6)       Электронная платформа белорусской периодики Eurasian Press

7)      Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки

 

Information seminar  “Russian electronic resources – new possibilities for libraries and researchers”

1)      Integrum – electronic archive of newspapers and magazines from Russia and CIS

2)      Electronic books on Humanities from “University Library Online”

3)      Russian academic journals at eLIBRARY.RU

4)      Specialized law database “Legislation of CIS countries”

5)      Russian electronic library system LitRes

6)      Eurasian Press – electronic platform of Belarusian periodicals

7)      Digital Dissertations Library of the Russian State Library

 

Kontaktinformācija:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” administratore
Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”
Tērbatas iela  53 – 2, Rīga, LV – 1011
Tālrunis: 67844896, mob.29713449
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv