Atklāts konkurss: Nacionālā muzeju krājuma lielformāta priekšmetu digitalizācijas pakalpojumi

Valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” izsludina atklātu konkursu „Nacionālā muzeju krājuma lielformāta priekšmetu digitalizācijas pakalpojumi”.

Iepirkuma identifikācijas nr. VAKIS 2012/4/ERAF/NMKK

Iepirkumu komisija 2012.gada 10. maijā ir apstiprinājusi grozījumus atklāta konkursa „Nacionālā muzeju krājuma lielformāta priekšmetu digitalizācijas pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas nr. VAKIS 2012/4/ERAF/NMKK nolikumā.

Aktuālais atklāta konkursa nolikums ir tas, kas publicēts ar jaunāko datumu.

Iepirkuma „Nacionālā muzeju krājuma lielformāta priekšmetu digitalizācijas pakalpojumi” (ID Nr. VAKIS 2012/4/ERAF/NMKK) ietvaros 2012. gada 11. maijā notika ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pie iepirkuma dokumentiem pievienots sanāksmes protokols.”

Iepirkumu komisija informē, ka ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” telpās Tērbatas ielā 53-2, Rīgā 2012.gada 11. maijā, plkst. 10:00.

Kontaktpersona: Una Balode
Tālrunis: 67844897
E-pasts: una.balode@kis.gov.lv
Fakss: 67843084
Iepirkuma nolikums 26.04.2012 (3.5 MiB)
Iepirkuma nolikums 10.05.2012 (3.5 MiB)
Iepirkuma nolikuma grozījumi 10.05.2012 (3.5 MiB)
Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols (233 KiB)