Turpinās datortehnikas piegādes mākslas un mūzikas vidusskolām

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” ietvaros aprīļa mēnesī turpinās multimediju komplektu un skolotāju portatīvo datoru piegādes mākslas un mūzikas vidusskolām. Šobrīd datortehnika piegādāta Daugavpils mūzikas vidusskolai, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolai, A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolai, Jelgavas mūzikas vidusskolai, Liepājas Mākslas vidusskolai, Rīgas Doma kora skolai un Ventspils Mūzikas vidusskolai.

Multimediju komplekti sastāv no interaktīvās tāfeles, projektora un digitālās kameras. Komplektā iekļauti arī virkne dažādu sensoru (temperatūras, sprieguma, strāvas stipruma, gaismas vārtu, pH, skaņas, magnētiskā lauka un gaismas intensitātes) vispārīgās izglītības mācību procesa nodrošināšanai. Vēl šādus mākslas un mūzikas skolām pilnvērtīgam mācību darbam tik vajadzīgos komplektus un skolotāju portatīvos datorus līdz aprīļa beigām saņems Rīgas horeogrāfijas vidusskola un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola.

Projektu īsteno valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) sadarbībā ar Kultūras un radošās industrijas izglītības centru (KRIIC). Projekta mērķis ir veicināt e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību kultūrizglītības skolās, tādējādi sekmējot šo mācību iestāžu attīstību un pilnveidojot tajās iegūstamās izglītības kvalitāti atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī veicinot jauniešu  prasmi izmantot jaunās tehnoloģijas izglītības procesā. Kopumā projekta rezultātā minētās kultūrizglītības iestādes būs apgādātas ar 24 stacionārajiem un 22 portatīvajiem datoriem, 11 multimediju tehnikas komplektiem un būs attīstīti 7 lokālie datortīkli.

 Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga, v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7844902, 29119713; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv