Uzsāk Jušu kustības pētniecības misiju par vasaras saulgriežiem

Otrdien, 24. aprīlī, ar vasaras saulgriežu pētniecības tēmu izlozi tika uzsākts Jušu kustības jaunais projekts par vasaras saulgriežiem – Jāņiem. Pētniecības projektā iesaistījušās desmit pilotbibliotēkas no visas Latvijas – Salaspils, Bauskas, Ventspils, Misas, Dubultiem, Limbažiem, Madonas, Preiļiem un Kuldīgas.

Bērni kopā ar bibliotekāriem līdz jūnija beigām pētīs tādas tēmas kā – Jāņi un augi, kukaiņi un dzīvnieki, uguns, ēdieni un dzērieni, Jāņi un folklora, Jāņi, daba un astronomija, Jāņi un papardes zieds, Jāņi un Līgas, un citas. Izpētīto izstāstīt palīdzēs mākslinieki, animatori, ilustratori, fotogrāfi, kas maija laikā bērniem – pētniekiem – organizēs īpašas meistarklases. Pētniecības rezultātā tapušie materiāli būs pieejami www.jushi.lv un www.youtube.com.

Pētniecības tēmu izlozi veica VA “Kultūras informācijas sistēmas” direktors Armands Magone un Jušu kustības iniciators Sandis Kolomenskis.

“Valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” misija ir veicināt bibliotēku attīstību atbilstoši mūsu laikmeta tendencēm, atbalstīt bibliotēkas, lai tās aizvien daudzveidīgāk piepildītos gan ar jaunu digitālu, gan intelektuālu, gan arī emocionālu saturu. JUŠU kustības iecere ir uzrunāt jauno paaudzi tieši šajā emocionāli izzinošajā aspektā, lai veicinātu bērnu radošumu un apkārtējās pasaules izpēti un apzināšanos tās kopsakarībās. Šie uzdevumi ietilpst bibliotēku darbības jomā, tādēļ esam pārliecināti, ka JUŠI iemājos Latvijas bibliotēkās un tieši ar bibliotēku līdzdalību tiks rīkotas JUŠU vēstniecības, un kustības aktivitātes un pozitīvās idejas tiks izvērstas visā Latvijā”, stāsta Armands Magone.

“Zinātnieki ir konstatējuši, ka cilvēka visdziļākajā būtībā ir pētīt un meklēt atbildes. Atrodot atbildi uz kādu sarežģītu jautājumu, smadzenēs rodas pat īpaša bioķīmiska reakcija, kas rada gandarījuma un apmierinājuma sajūtu – tāda kā pozitīva atkarība. Pati daba mūs rosina pētīt, domāt, izzināt, un ir devusi šim nolūkam sešas maņas – ožu, garšu, redzi, tausti, dzirdi un intuīciju. Reizēm dažādu kairinājumu pārsātinātajā dzīvē mēs kaut kur pazaudējam savu zinātkāri. Tad talkā nāk Juši un Jušu lielie draugi – bibliotekāri un citi pieaugušie, kas atgādina mums par izpētes prieku un palīdz iedziļināties pasaulē līdz ausīm, acīm un deguniem,” Jušu kustības būtību skaidro Sandis Kolomenskis.

Izlozes rezultāti:
• Misas bibliotēka pētīs tēmu “Jāņi un papardes zieds”,
• Salaspils bibliotēka – “Jāņi un Līgas”,
• Dubultu Bērnu bibliotēka – “Jāņi un drošība”,
• Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs – “Jāņi un ēdiens”, dzēriens,
• Ventspils Pārventas bibliotēka – “Jāņi un folklora”,
• Bauskas Bērnu bibliotēka – “Jāņi un kukaiņi, dzīvnieki”,
• Ventspils Bērnu bibliotēka – “Jāņi un uguns”,
• Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa – “Bērnu dēkas vai blēņas Jāņos”,
• Limbažu Bērnu bibliotēka – “Jāņi un augi”,
• Madonas novada bibliotēka – “Jāņi citās zemēs”.

Par Jušiem

Juši ir bērnu kustība par dziļāk, emocionāli un racionāli pilnīgāku pasauli, kuras mērķis ir caur lietu dziļāku izziņu un izpratni veicināt emocionālo vērtību saglabāšanu un attīstību jaunā kvalitātē. Jušu kustības veidotāji ir gan pieaugušie, gan bērni.

Paši Juši ir kustības radīti aizraujoši tēli, kas caur dažādiem pasākumiem, grāmatām, konkursiem un sadarbības projektiem māca bērniem dziļāk izzināt un izprast lietas un notikumus sev apkārt, izmantojot visas sešas maņas – redzi, tausti, dzirdi, ožu, garšu un intuīciju. Katrai no maņām radīts savs aizraujošs Jusis – Auša, Tauša, Smeķis, Bolis, Ozis, Būtis. Kustība paredzēta 6 līdz 12 gadus veciem bērniem.

Juši darbojas visā Latvijā, kur vien mīt zinātkāri bērni un atsaucīgi pieaugušie – Latvijas bibliotēkās, Siguldā, Mākslas muzejā Rīgas Biržā un interneta vietnē www.jushi.lv.

Ziņu sagatavoja:
Dagnija Dižbite
Tālr.: 292925837
E-pasts: dagnija.dizbite@mrsgrupa.lv
Izloze Salaspils novada bibliotēkā (262 KiB)