Sāksies apmācības muzeju digitalizācijas aparatūras administratoriem

Pirmdien, 2012. gada 21. maijā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” ietvaros tiks uzsāktas apmācības muzeju pārstāvjiem, kas apgūs digitalizācijas aparatūras administratora prasmes.

Apmācību mērķis ir sagatavot 120 administratorus, lai katrā no muzejiem, kas iesaistīti Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga veidošanā, būtu sertificēts speciālists, kas iegūtās digitalizācijas aparatūras administratora prasmes var nodot tiem sava muzeja darbiniekiem, kas strādā ar krājumu, kā arī tos konsultēt muzeju priekšmetu digitalizācijas procesā.

Apmācības turpināsies līdz 12. jūlijam, un tās tiks organizētas grupās līdz 12 klausītājiem katrā. Lai muzeju darbiniekiem būtu ērtāk nokļūt uz apmācībām, tās notiks gan Rīgā, gan Latvijas reģionos (10 publisko bibliotēku reģionālajos mācību centros). Plānotais apmācību ilgums katram dalībniekam ir 4 darba dienas.

Una Balode, projekta vadītāja: „Šādas prasmes muzeju darbiniekiem ļaus pilnvērtīgi izmantot projekta ietvaros muzejiem piegādātās digitalizācijas aparatūras – skeneru un fotoaparātu – sniegtās iespējas un priekšrocības muzeju krājuma priekšmetu uzskatāmai parādīšanai virtuālajā vidē jeb Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. Tā kā kopkatalogs ir datubāze, kas pieejama internetā un paredzēta attālinātai priekšmetu izpētei, ir svarīgi nodrošināt, ka muzeju priekšmeti tajā attēloti pēc iespējas augstākā kvalitātē.”

Kursi nav paredzēti profesionālajiem muzeju fotogrāfiem vai skenētājiem ar pieredzi, bet krājuma darbiniekam, lai, līdztekus priekšmeta datu ievadei Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, tie spētu izveidot digitālo attēlu ar fotoaparāta vai skenera palīdzību, pareizi veikt attēla pēcapstrādi, saglabāšanu un pievienošanu muzeja priekšmetu aprakstiem.

Apmācības muzeju pārstāvjiem nodrošinās SIA „BDA” sadarbībā ar SIA „Digital Guru”, kas tiesības izstrādāt apmācību programmu un veikt muzeju digitalizācijas aparatūras administratoru apmācības ieguva iepirkuma procedūras rezultātā. Šobrīd projekta ietvaros jau ir noslēgusies digitalizācijas rokasgrāmatas un apmācību programmas sagatavošana.

2011. gada nogalē Latvijas muzejiem tika piegādāta digitalizācijas tehnika (skeneri Epson V700 (A4 formāts), Epson GT2000 (A3 formāts) un digitālie fotoaparāti), lai papildinātu kopkatalogā publicēto krājuma priekšmetu aprakstus ar kvalitatīviem digitālajiem attēliem.

Latvijā Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanu regulē Muzeju likums. Saskaņā ar to Nacionālajā krājumā esošie priekšmeti un kolekcijas tiek iekļautas kopkatalogā – datubāzē, kas ietver pamatinformāciju par muzeju krājumu priekšmetiem. Informācijas ievade kopkataloga datu bāzē tika uzsākta 2007.gadā.

Projektu „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” realizē Kultūras ministrijas valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”. Projekts tiek realizēts laika periodā no 2009.gada 15.jūlija līdz 2012.gada 14.jūlijam.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
V/a „Kultūras informācijas sistēmas”
sandra.vigante@kis.gov.lv
Tel. 67844885