„Trešais tēva dēls” kļūst par konkursa jauniešiem „Brīvprātīgais 2012” atbalstītāju

Publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” (3td), iepazīstoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumu jauniešiem iesaistīties konkursā „Brīvprātīgais 2012”, kā arī apzinoties brīvprātīgo darba pieredzi un iespējas publiskajās bibliotēkās, ir kļuvis par konkursa „Brīvprātīgais 2012” atbalstītāju un informē, ka piešķirs 3 speciālbalvas.

Par 3td speciālbalvām konkursā varēs sacensties brīvprātīgo komandas, kas konkursam pieteiks projektus, kuri īstenoti sadarbībā ar kādu pašvaldību publisko bibliotēku un kuru rezultātā veicināta apkaimes iedzīvotāju vai kādas iedzīvotāju grupas dzīves kvalitāte.

Saskaņā ar konkursa „Brīvprātīgais 2012” Nolikumu konkursā var piedalīties jauniešu (vecumā no 13 līdz 25) komandas no 6-10 cilvēkiem. Obligāts nosacījums dalībai konkursā ir sadarboties ar kādu nevalstisko organizāciju, pašvaldību vai valsts iestādi. Lai varētu pretendēt ne tikai uz konkursa kopējām balvām, bet arī uz 3td speciālbalvām, jauniešiem ir jāsadarbojas ar kādu publisko bibliotēku.

„Trešais tēva dēls” aicina gan jauniešus, gan bibliotēkas būt atvērtiem un meklēt idejas labajiem darbiem, savstarpēji apspriežoties un sadarbojoties. Šoreiz nav svarīgi, kurš kuru uzrunās pirmais – lieliska iniciatīva var dzimt jebkurai no pusēm! Turklāt jauniešu zināšanām, prasmēm, iniciatīvai un spējai īstenot nozīmīgas ieceres ir milzīgs potenciāls, kas, apvienots ar bibliotēku izpratni par apkārtnes iedzīvotāju vajadzībām, var radīt būtiskus ieguvumus gan apkaimes iedzīvotājiem, gan sniegt gandarījumu un lielisku pieredzi pašiem brīvprātīgā darba veicējiem.

Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2012. gada 16. novembrim. Turklāt konkursam var pieteikt gan jau šogad pabeigtus projektus, gan tādus, kas vēl tiks īstenoti līdz 16. novembrim.

Projekta „Trešais tēva dēls” (3td) 2011. gadā veiktā pētījuma „Latvijas publiskās bibliotēkas: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme” ietvaros 34% Latvijas publisko bibliotēku vadītāju ir apliecinājuši, ka viņu vadīto bibliotēku darbā ir iesaistījušies brīvprātīgie. Tātad jau līdz šim bibliotēkās vai sadarbībā ar tām ir veikts brīvprātīgais darbs. Atliek tikai apkopot informāciju par jau paveikto vai atlikušajā laika periodā saņemties un īstenot kādu jaunu iniciatīvu.

2012. gada pavasarī, Bibliotēku interešu pārstāvniecības dienas tiešsaistes pasākumā, diskutējot par brīvprātīgo darbu, pieredzē dalījās Gulbenes un Ulbrokas bibliotēkas, kurās brīvprātīgo darbu veikuši tieši jaunieši. Šīs sarunas video ieraksts pieejams 3td YouTube kanālā – iesakām to izmantot iedvesmai, apsverot iespējas piedalīties konkursā.

„Trešā tēva dēla” speciālbalvas paredzētas abām konkursā iesaistītajām pusēm. Brīvprātīgo komandas par sadarbību ar bibliotēkām saņems dāvanu karti, lai iepirktos Jāņa sētas karšu veikalā. Bibliotēkām 3td dāvinās vērtīgu grāmatu komplektu no „Karšu izdevniecības Jāņa sēta”, kurā iekļauti – „Lielais Latvijas atlants”, „Lielais pasaules atlants” un „Pasaules uzziņu atlants”.

Vairāk par 3td balvām uzziniet šajā dokumentā.

Vairāk par konkursu „Brīvprātīgais 2012” uzziniet mājas lapā šajā saitē.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, 3td komunikācijas vadītāja
v/a „Kultūras informācijas sistēmas”
26565471, 67844885, sandra.vigante@kis.gov.lv

 

Papildu informācija:
Informācija par 3td atbalstu konkursam: Sandra Vīgante, 26565471, 67844885, 3td@3td.lv
Informācija par konkursu: Gunta Misāne, 29115356, 67213003, gunta@comperio.lv