Atvērta „Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu aprakstīšanas rokasgrāmata”

Otrdien, 2012. gada 18. septembrī, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” ietvaros Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā tika atvērta „Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu aprakstīšanas rokasgrāmata”.

Rokasgrāmatas mērķauditorija ir muzeju speciālisti, kuru uzdevums ir Nacionālā muzeju krājuma elektroniskajā kopkatalogā ievadīt pamatinformāciju par muzeju priekšmetiem. Šis darbs ir muzeju krājuma digitalizācijas sastāvdaļa, un tā rezultātā, informācija, bagātināta ar vizuālo materiālu, padarīs gandrīz sešus miljonus Latvijas muzeju priekšmetu par pilnvērtīgu izziņas, izglītības, kultūras un izklaides materiālu, kas pieejams globālajā tīmeklī.

Jānis Garjāns, Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vadītājs, grāmatas ievadā norāda, ka „rokasgrāmata, kas muzeju speciālistiem palīdzēs ievadīt informāciju kopkatalogā, ir priekšnoteikums sistēmas kvalitatīvai un sekmīgai darbībai.”

Foto: Pirmais Rokasgrāmatas eksemplāru saņem Jānis Garjāns, Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vadītājs.

Šo Rokasgrāmatu var uzskatīt par pirmreizēju veikumu, kas turpmāk kalpos gan kā kopīgi „spēles noteikumi” speciālistiem darbā ar Kopkatalogu, gan arī būs pamats muzeju priekšmetu aprakstīšanas metodikas pilnveidošanai un papildināšanai.

Rokasgrāmata sastāv no divām daļām, kur tās pirmajā daļā pamatā sniegti vispārēji ieteikumi un rekomendācijas, kā aprakstīt lietiskos muzeja priekšmetus, bet otrajā daļā – kā aprakstīt pārējo četru tipu muzeju priekšmetus (tēlojošos, rakstiskos, dabas, audiovizuālos un IT priekšmetus).

Rokasgrāmatas tapšanā piedalījās Latvijas muzeju eksperti, kas visi ir pelnījuši atzinību par šāda pirmreizēja darba sagatavošanu. Tie ir:

Raitis Ābelnieks, Inese Deksne, Maira Dudareva, Inita Dzelme, Anita Gailiša, Gita Grase, Laima Grīnberga, Ligita Kalniņa, Valdis Kļaviņš, Mārtiņš Kuplais, Ludmila Neimiševa, Anda Ozoliņa, Īrisa Priedīte, Teika Putna, Astrīda Rogule, Inga Sarma, Ilva Strautzele, Indra Vīlistere, Ivars Zupiņš.

Latvijā Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanu regulē Muzeju likums. Saskaņā ar to Nacionālajā krājumā esošie priekšmeti un kolekcijas tiek iekļautas kopkatalogā – datubāzē, kas ietver pamatinformāciju par muzeju krājumu priekšmetiem. Informācijas ievade kopkataloga datu bāzē tika uzsākta 2007. gadā.

Projektu „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” realizē Kultūras ministrijas valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”. Projekts tiks īstenots laika periodā līdz 2013. gada 14. martam.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
V/a „Kultūras informācijas sistēmas”
sandra.vigante@kis.gov.lv
Tel. 67844885