28. septembrī pie mums Atvērto durvju diena “Informatīvais maratons”. PROGRAMMA

Atvērto durvju diena valsts aģentūrā “Kultūras informācijas sistēmas” 2012. gada 28. septembrī plkst. 10.00-16.00 Tērbatas ielā 53-7 (5.stāvā), Rīgā (ieeja no Stabu ielas puses).

“Informatīvais maratons” – PROGRAMMA

10.00-12.30          I daļa

 Sveiciens „INFORMATĪVĀ MARATONA” dalībniekiem. Armands Magone, Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” direktors.

Latvijas Nacionālā arhīva nākotne: moderna dokumentu pārvaldības sistēma un mūsdienīgi e-pakalpojumu risinājumi. Kristīne Pabērza, projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” vadītāja.

Pārrobežu sadarbība arhīvu pakalpojumu attīstības veicināšanai. Indra Auzāne, projekta „Pārrobežu e-arhīvs” vadītāja.

Piekļuve nacionālajam muzeju krājumam ārpus muzeju zālēm. Una Balode, projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana. 2.kārta” vadītāja.

Kultūras karte: saturs, informācijas uzkrāšana, meklēšana un pielietojamība. Jānis Ziediņš, projekta „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” vadītājs.

Starptautiskās un nacionālās datubāzes pilnveidei, izglītībai, zinātnei un pētniecībai Latvijas bibliotēkās. Agrita Sagalajeva, projekta „Elektroniskās publikācijas Latvija bibliotēkām” koordinatore. 

Latvijas kino vēstures pieejamība bibliotēkās – portāls filmas.lv. Jānis Ziediņš, projekta „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” vadītājs.

Video sižeti: „Vecās filmas jaunās krāsās” – par agrākos gados uzņemto filmu atjaunošanu un digitalizāciju; „Filmu krātuve bibliotēkā” – par iespēju skatīties senās un jaunās filmas publiskajās bibliotēkās.

Bibliotēku portāls biblioteka.lv – unikāla vietne bibliotēku nozares profesionāļu un lietotāju saziņai un sadarbībai. Sandra Vīgante, v/a KIS sabiedrisko attiecību speciāliste.

12.30-13.00          Pārtraukums

13:00-16:00         II daļa

Videofilma „Anastasija” (2008) – stāsts par nelielās Vārkavas novada Upmaļu pagasta Vanagu bibliotēkas dzīvi pārmaiņu laikā, kad līdzās tradicionālajam bibliotēku piedāvājumam bibliotēkās ienāca IKT.

„Tešais tēva dēls” Latvijas publiskajās bibliotēkās (2006-2012). Sandra Vīgante, 3td komunikācijas vadītāja.

  • „Trešā tēva dēla” (3td) misija un sasniegumi
  • Ieskats ceļojošajā izstādē „Pasaule klikšķa attālumā” (2009) – izstāde un fotostāsts
  • „Bezvadu zemene” (2010) – videosižets

Cik vērtīgas ir bibliotēkas? – „Trešā tēva dēla” atklājumi publiskajās bibliotēkās. Kristīne Pabērza, 3td ietekmes novērtēšanas vadītāja.

Videofilma „Tikšanās vieta – bibliotēka” (2011) – Latvijas publisko bibliotēku apmeklētāju veiksmes stāsti.

„Bibliotēka man, es bibliotēkai” – par sinerģiju jeb 1+1=5. Sandra Vīgante, 3td komunikācijas vadītāja

  • Animācija „Bibliotēka man, es bibliotēkai” (2012)
  • „Skrienu uz bibliotēku” – fotostāsts (20010/2011/2012)

Pilnvērtīgi vaļasbrīži bibliotēkā – konkursi un viktorīnas kopā ar 3td sadarbības partneriem. Ilma Elsberga, v/a KIS sabiedrisko attiecību speciāliste

Videofilma „Dzīves centrs” (2012) – inovatīvs risinājums lauku publiskās bibliotēkas attīstībai jeb stāsts par Jaunklidža bibliotēku Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidzī – apdzīvotā vietā ar nedaudz vairāk kā 200 iedzīvotājiem.

Noslēgums.