Izstrādās Latvijas Digitālās Kultūras kartes portāla piekļuves mobilo aplikāciju

ERAF projekta “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” (KAIVIPS) ietvaros noslēdzies  valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” rīkotais iepirkuma konkurss „Portāla piekļuves no viedtālruņiem un interneta planšetdatoriem programmatūras izstrāde”, kā rezultātā parakstīta vienošanās ar SIA „AmberPhone” par mobilās aplikācijas izstrādi, kas paredzēta Latvijas kultūras objektu popularizēšanai, piedāvājot ērtu un vienkāršu informācijas meklēšanu Latvijas Digitālajā Kultūras kartē (LDKK) un tajā esošās audiovizuālās informācijas atainošanu mobilajās ierīcēs.

Mobilā aplikācija, kas tiks izveidota iPhone, Android un Windows Phone mobilajām operētājsistēmām, ietvers sekojošas iespējas:

  • Izmantojot iebūvētās GPS iespējas, tuvāko LDKK objektu attēlošanu kartē;
  • Vienkāršu un ērtu LDKK esošo objektu meklēšanu;
  • Ērtu kultūras objektu audiovizuālās informācijas iegūšanu mobilajās iekārtās;
  • Atgriezeniskās saites nodrošināšanu komentāru un ieteikumu veidā;
  • Objektu fotogrāfiju augšupielādi;
  • Iespēju piezvanīt kultūras iestādei vai atvērt tās mājaslapu, kā arī nosūtīt tai e-pastu.

 

Mobilā aplikācija un tās piedāvātie e-pakalpojumi būs pieejami bez maksas ikvienam Latvijas iedzīvotājam un viesim.

 Mobilā aplikācija tiks izstrādāta ERAF projekta “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma” (KAIVIPS) ietvaros, un tās izstrādei paredzētā summa ir Ls 13 376. Projekts KAIVIPS tiek īstenots saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās noteikto Kultūras ministrijas apņemšanos izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iespējas kultūras pieejamības veicināšanai un kultūras daudzveidīgai klātbūtnei globālajā tīmeklī. To paredzēts panākt, gan sekmējot kultūras vērtību saglabāšanu un izplatīšanu ar uzkrātā mantojuma digitalizācijas palīdzību, gan arī veicinot jaunu IKT produktu un e-pakalpojumu radīšanu kultūras jomā.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga, v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv