Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” prezentācija Eiropas Sadarbības dienas ietvaros

Trešdien, 12. septembrī Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros (programmas mājaslapa http://www.estlatrus.eu ) projekta „Pārrobežu e-arhīvs” pārstāve Kristīne Pabērza no valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” uzstājās ar projekta prezentāciju Eiropas Sadarbības dienas ietvaros Latvijas Universitātes starptautisko attiecību maģistratūras studentiem. Prezentācijas uzdevums bija sniegt ieskatu projekta būtībā un informēt par sagaidāmajiem rezultātiem, uzskatāmi parādot, kādus uzlabojumus, īstenojot projektu, gūs iedzīvotāji.

Pasākumā ar prezentāciju „Cross border cooperation – advancing regional development” uzstājās arī programmas tehniskā sekretariāta vadītāja Unda Ozoliņa.

Eiropas Sadarbības diena tiks svinēta visā Eiropas Savienībā un tās kaimiņvalstīs 21.septembrī, taču jau vairākas dienas pirms un pēc šī datuma vairāk nekā 40 valstīs tiks atzīmēta sadarbība un rīkoti tilta pasākumi starp savstarpēji draudzīgām pašvaldībām no dažādām valstīm. Līdztekus izklaidei šī diena paredzēta arī kā iespēja saprast, kādus uzlabojumus vietējas iniciatīvas var sniegt katra iedzīvotāja ikdienas dzīvē- sākot no jaunu darbavietu radīšanas līdz medicīnas pakalpojumu attīstībai, apkārtējās vides aizsardzībai un enerģijas ekonomiskai izmantošanai.

Kristīnes Pabērzas un Undas Ozoliņas prezentācijas skat. pievienotajos failos.

 Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga, v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
 
 
Pārrobežu e-arhīvs (1.7 MiB)
Pārrobežu sadarbības programma (10.9 MiB)