Uzsāktas skolēnu datorkomplektu piegādes Latvijas kultūrizglītības iestādēm

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta „Kultūrizglītības iestāžu datorklašu modernizācija” ietvaros uzsāktas skolēnu datorkomplektu piegādes vienpadsmit Latvijas mākslas un mūzikas skolām.

Šī gada martā un aprīlī Daugavpils mūzikas vidusskola, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Jelgavas mūzikas vidusskola, Liepājas Mākslas vidusskola, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola, Rīgas Doma kora skola, Rīgas horeogrāfijas vidusskola un Ventspils Mūzikas vidusskola saņēma katra pa diviem portatīvajiem datoriem pedagogu vajadzībām un pa vienam multimediju tehnikas komplektam, kas sastāv no interaktīvās tāfeles, projektora un digitālās datu kameras. Šobrīd uzsāktas stacionāro datorkomplektu piegādes minētajām skolām skolēnu vajadzībām. Katra skola saņems 2-4 datorkomplektus.

Projektu īsteno valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) sadarbībā ar Kultūras un radošās industrijas izglītības centru (KRIIC). Projekta mērķis ir veicināt e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību kultūrizglītības skolās, tādējādi sekmējot šo mācību iestāžu attīstību un pilnveidojot tajās iegūstamās izglītības kvalitāti atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī veicinot jauniešu  prasmi izmantot jaunās tehnoloģijas izglītības procesā. Kopumā projekta rezultātā minētās kultūrizglītības iestādes būs apgādātas ar 24 stacionārajiem un 22 portatīvajiem datoriem, 11 multimediju tehnikas komplektiem un būs attīstīti 7 lokālie datortīkli.

 Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga, v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7844902, 29119713; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv