Muzeju vadības apmācībās pārstāvēti vairāk nekā 90 muzeji

Ceturtdien, 2012. gada 25. oktobrī, Rīgā uz apmācībām muzeju vadītājiem “Vadlīnijas darbam ar NMKK informācijas sistēmu” pulcējās vairāk nekā 90 Latvijas muzeju prāstāvju no 115 valts un pašvaldību muzejiem, kas iesaistījušies projektā „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta”.

Apmācības tika organizētas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” ietvaros.

Muzeju vadības apmācībām sekos padziļinātas apmācības muzeju darbiniekiem, kuru pienākumi saistīti ar kopkataloga informācijas sistēmas papildināšanu, apmācību mērķis ir sniegt muzeju vadībai ieskatu Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) publiskās vides un darba vides galvenajā funkcionalitātē, informēt par NMKK apmācību plānu, auditorijas raksturojumu un nepieciešamajām priekšzināšanām.

Ieskats 25. oktobra semināra norisē:

 

 

 

 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
V/a „Kultūras informācijas sistēmas”
sandra.vigante@kis.gov.lv
Tel. 67844885