Notiks apmācības muzeju vadībai “Vadlīnijas darbam ar NMKK informācijas sistēmu”

Apmācības tiek organizētas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” ietvaros. Apmācības notiks ceturtdien, 2012. gada 25. oktobrī, un tajās aicināti piedalīties visu 115 valts un pašvaldību muzeju, kas iesaistījušies projektā „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta”, vadītāji.

Tā kā muzeju vadības apmācībām sekos padziļinātas apmācības muzeju darbiniekiem, kuru pienākumi saistīti ar kopkataloga informācijas sistēmas papildināšanu, apmācību mērķis ir sniegt muzeju vadībai ieskatu Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) publiskās vides un darba vides galvenajā funkcionalitātē, informēt par NMKK apmācību plānu, auditorijas raksturojumu un nepieciešamajām priekšzināšanām.

25. oktobra apmācību programmu lūdzam skatīt šajā dokumetā.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
V/a „Kultūras informācijas sistēmas”
sandra.vigante@kis.gov.lv
Tel. 67844885