Notiks projekta “Pārrobežu E-arhīvs” atklāšanas seminārs

Otrdien, 9. oktobrī valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” rīko projekta „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border E-archive) atklāšanas semināru, kurā piedalīsies projektā iesaistītie partneri no Igaunijas, Latvijas un Krievijas – biedrība „Ideju forums”, Latvijas Nacionālais arhīvs, Igaunijas Nacionālais arhīvs un Sanktpēterburgas Informācijas un analītiskais centrs. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu, un tā mērķis ir saglabāt Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu,  kā arī nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam. Šī uzdevuma īstenošanai tiks izveidota digitāla vide jeb virtuālais arhīvs, kurā tiks ievietoti speciāli atlasīti arhīvu materiāli un kura vienlaikus tiks izmantota kā tīmekļa platforma arhīvu  ekspertu un interesentu komunikācijai.

Igaunijā, Latvijā un Krievijā ir vairāki valsts arhīvi, kuros uzkrāta vērtīga informācija, kas saistīta ar kopīgu vēsturi, kultūru un visu triju valstu iedzīvotāju personisko dokumentāciju (piemēram, baznīcu grāmatas, iedzīvotāju saraksti, pilsoņu pasu un mājas grāmatu kolekcijas). Joprojām vairumā gadījumu tikai arhivāriem ir pieeja depozitārijiem, kuros informācija tiek glabāta papīra veidā, un tādējādi lielākajai daļai sabiedrības piekļuve arhīvu materiāliem ir ļoti ierobežota. Projekta gaitā no triju iesaistīto valstu arhīvu krājumiem plānots atlasīt nozīmīgu informāciju un materiālus, kas saistīti ar Igauniju, Latviju un Krieviju, un izveidot jaunas, digitālas kolekcijas, turklāt to veidošanā tiks izmantota tāda informācija, kurai piekļuve ir atļauta visiem interesentiem, lai projekta rezultātā radītās kolekcijas un digitālo materiālu kopas virtuālajā arhīvā turpmāk bez maksas būtu pieejamas visiem iedzīvotājiem.

Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, kuru atbalsta ES un Krievijas Federācija ar mērķi veicināt minēto triju valstu kopējās attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Vairāk par programmu iespējams uzzināt programmas mājas lapā http://www.estlatrus.eu

Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro ES līdzfinansējums. Potenciālie projekta „Pārrobežu E-arhīvs” labuma guvēji ir 3 miljoni iedzīvotāji, 800 Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu reģiona profesionāļi, 30 arhīva institūcijas Igaunijā, Latvijā un Krievijā, kā arī 30 000 pētnieku un studentu pārrobežu reģionā, kuriem tiks dota neierobežota piekļuve informācijai latviešu, igauņu, krievu un angļu valodās.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
projekta “Pārrobežu E-arhīvs” sabiedrisko attiecību speciāliste,
v/a “Kultūras informācijas sistēmas”  projektu vadītāja asistente,
Tālr. 67844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
 
 
 
Pārrobežu E-arhīvs atklāšanas seminārs info presei (585 KiB)