„Trešā tēva dēla” vadītā delegācija pārstāv Latviju Eiropas E-iekļaušanas kongresā Briselē

2012. gada 5.-6. novembrī Briselē norisinās ceturtais Eiropas E-iekļaušanas kongress, kas šogad veltīts tēmai „Partnerattiecības digitālajai Eiropai” (2012 European Congress on E-Inclusion: Partnerships for a Digital Europe). Kongresā Latviju pārstāv publisko bibliotēku projekta „Trešais tēva dēls” vadītā delegācija.

Divās kongresa dienās tā dalībnieki pārrunā publisko bibliotēku arvien pieaugošo lomu iedzīvotāju tuvināšanā Eiropas digitālajiem procesiem. Šogad kongresa mērķis ir paplašināt dažādu partneru, t.sk., gan publisko bibliotēku, gan ar bibliotēkām nesaistītu organizāciju, iesaistīšanos diskusijā par e-iekļaušanas veicināšanu Eiropas Savienībā, izmantojot publisko bibliotēku un to partneru rīcībā esošos resursus un kapacitāti, kas var nozīmīgi ietekmēt Eiropas izaugsmes stratēģijā „Eiropa 2020” iekļauto sociāli ekonomisko mērķu sasniegšanu.

Kongresa programmā paredzētas divas Latvijas delegācijas pārstāvju uzstāšanās. Kongresa pirmās dienas paneļdiskusijā, kuras mērķis bija noskaidrot, kā partnerattiecības ar publiskajām bibliotēkām var sekmēt digitālā laikmeta mestos izaicinājumus, Latvijā veikto pētījumu par publisko bibliotēku sociāli ekonomisko vērtību prezentēja Renāte Strazdiņa, Ernst & Young Baltic Vadības konsultāciju departamenta direktore.

Savukārt par jautājumu, kā partnerattiecības, kuru pamatā ir publisko bibliotēku sadarbība ar citām organizācijām, var sekmēt „Eiropa 2020” iekļauto sociāli ekonomisko mērķu sasniegšanu, tiek debatēts šodien, kongresa otrajā dienā. Latvijas delegācijas vārdā uzstājās Kerli Gabriloviča, Lattelecom Komercdirektore, kura, runājot par Latvijas pieredzi, norādīja: „Lattelecom sadarbība ar publisko bibliotēku tīklu aizsākās kā biznesa attiecības, kas šobrīd attīstījušās kā partnerība, kurā ieguvēji ir visas iesaistītās puses. Tomēr vissvarīgākais ieguvējs ir Latvijas sabiedrība. Lattelecom kā līderis informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā Latvijā apzinās, cik svarīgi cilvēkiem ir apgūt e-prasmes, tāpēc apmāca Latvijas iedzīvotājus datoru lietošanā, tā iedrošinot viņus izmantot mūsdienu tehnoloģijas. Liela daļa apmācīto cilvēku vēlāk kļūst pat aktīviem bibliotēku apmeklētājiem, kur turpina pilnveidot un izmantot iegūtās prasmes publiskajās bibliotēkās. Šodien ar pārliecību varam apgalvot, ka gan datorprasmju apmācības, gan citi Lattelecom kopā ar „Trešo tēva dēlu” realizētie projekti ir veicinājuši Latvijas iedzīvotāju e-iekļaušanos, arī šajā nozīmē kļūstot par pilnvērtīgiem Eiropas savienības pilsoņiem.”

Latvijas delegācijas vadītājs, valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” direktors Armands Magone uzsver: „Kopš 2006. gada, kad Latvijā tika uzsākts publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”, visas, vairāk kā 800, pašvaldību publiskās bibliotēkas ar valsts un pašvaldību atbalstu spēj iedzīvotājiem nodrošināt vienlīdzīgas iespējas bez maksas izmantot datortheniku, interneta pieslēgumu, Wi-Fi tīklu, kā arī saņemt apmācības to visu izmantot savām vajadzībām. Tāpat mēs varam lepoties, ka mūsu partneri – gan valsts, gan privātajā  sektorā – ir novērtējuši bibliotēku ietekmi iedzīvotāju e-iekļaušanas veicināšanā. Strādājot kopā ar partneriem, esam sekmējuši gan bibliotekāru, gan bibliotēku apmeklētāju kompetenci izmantot digitālos pakalpojumus. Šo pieredzi kongresa ietvaros nododam kolēģiem no citām ES dalībvalstīm.”

Bez jau minētajiem pārstāvjiem, Latvijas delegācijas sastāvā kongresā piedalās: Valters Bolevics, Pārresoru koordinācijas centra konsultants; Solvita Zvidriņa, Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore; Elita Zvaigzne, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā konsultante; Daiga Rokpelne, Valmieras bibliotēkas direktore; Mikus Ozols, Telia Latvia valdes priekšsēdētājs; projekta „ Trešais tēva dēls” pārstāvji.

Delegācijas galvenais uzdevums kongresā ir veicināt publisko bibliotēku ietekmes un vērtības atpazīstamību, demonstrējot bibliotēku lomu sabiedrības izaugsmē, īpaši akcentējot digitālo pakalpojumu pieejamības, e-prasmju un mūžizglītības aspektus kā ieguvumu ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
v/a Kultūras informācijas sistēmas
sandra.vigante@kis.gov.lv
67844885