Paziņoti „Trešā tēva dēla” rīkotā publikāciju konkursa „Mediji bibliotēkām” rezultāti

Šonedēļ pēc publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” uzaicinājuma Rīgā pulcējās projekta ietvaros organizētās mediju programmas dalībnieki, lai uzzinātu publikāciju konkursa „Mediji bibliotēkām” rezultātus.

Projekta „Trešais tēva dēls” svarīgākais darba virziens šogad bijis publisko bibliotēku interešu pārstāvniecība. Līdzās bibliotēku darbinieku apmācībām, kurās daļēji tika iesaistīti arī esošie un potenciālie bibliotēku sadarbības partneri, tika organizēta programma mediju pārstāvjiem.

2012.gada 15.februārī Mediju programmu uzsāka ap 30 žurnālistu no dažādiem Latvijas reģioniem, kas pārstāvēja gan radio un televīziju, gan drukātos un elektroniskos izdevumus. Uzsākot programmu tika izsludināts arī publikāciju un reportāžu konkurss, kurā, iesniedzot vismaz četrus darbus par tēmām, kas iekļautas programmā, mediju pārstāvjiem tika dota iespēja sacensties savā starpā bibliotēku problemātikas atspoguļošanā.

Trešdien, 14.novembrī, svinīgā pasākumā tika nosaukti konkursa laureāti. Konkursam kopskaitā tika iesniegti 93 darbi. Sacensībā ar nopietniem konkurentiem – saviem kolēģiem citos izdevumus, pirmo vietu konkursā „Mediji bibliotēkām” ir ieguvusi pieredzējusī žurnāliste Aina Ušča no laikraksta „Bauskas dzīve”, otro vietu – Laima Slava, Latvijas Radio žurnāliste, kas veido raidījumu „Kultūras rondo”, trešo vietu – jaunākās paaudzes žurnālistu pārstāve Sandra Apine no laikraksta „Malienas Ziņas”.

Attēlā no kreisās: Sandra Apine (“Malienas Ziņas”), Aina Ušča (“Bauskas Dzīve”) un Laima Slava (“Kultūras rondo”, Latvijas Radio)

Sandra Ozoliņa, valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” direktora vietniece, „Trešā tēva dēla” vārdā pasniedzot diplomus konkursa uzvarētājām, norādīja: „Šīs žurnālistes bija sagatavojušas publikācijas, kas demonstrē ne tikai viņu profesionalitāti, bet arī izpratni par publisko bibliotēku nozīmīgo lomu sabiedrības dzīvē un iedziļināšanos bibliotēkām aktuālos jautājumos. Turklāt mēs augstu novērtējam, ka gan Aina Ušča „Bauskas Dzīvē”, gan Sandra Apine „Malienas Ziņās” konkursa periodā bija publicējušas ne tikai četras, bet kopskaitā desmit publikācijas. Mēs pateicamies arī šo laikrakstu galvenajām redaktorēm Anitai Rozentālei un Dacei Plaudei par atbalstu žurnālistēm, tādējādi veicinot Latvijas publisko bibliotēku atīstību kopumā.”

 Attēlā: Mediju programmas “Mediji bibliotēkām” noslēguma pasākuma dalībnieku grupa 2012.g. 14.novembrī.

Mediju programmas galvenais uzdevums bija sniegt žurnālistiem iespēju padziļināti apgūt bibliotēku ilgtspējas jautājumus demokrātiskā sabiedrībā, uzzināt par mūsdienīgas publiskās bibliotēkas sniegto pakalpojumu klāstu, bibliotēku datu bāzēm kā visaptverošu informācijas avotu izglītībai un profesionālajai darbībai, kā arī, tiekoties ar bibliotēku speciālistiem, dalībnieki iegūt informāciju par pasaules tendencēm publiskajās bibliotēkās, kā arī Latvijas bibliotekāru darba uzdevumiem un izaicinājumiem.

 Sandra Vīgante, 3td sabiedrisko attiecību speciāliste
v/a Kultūras informācijas sistēmas
sandra.vigante@kis.gov.lv
67844885