„Līderi par bibliotēkām: 119+119” – 2012.gada 5.decembra konferences materiāli

Konferencē “Līderi par bibliotēkām: 119+119” demonstrētie video, t.sk., video apskats par konferences norisi, kā arī prezentācijas (PDF formātā) tagad pieejamas šajā publikācijā.

VIDEO

  • “Bibliotēkas mainās līdzi laikam” – video apskats par konferenci (autors: LETA).
  • “Bibliotēkas devums pašvaldībai” / Latvijas publisko bibliotēku sociālās vērtības prezentācija infografikās.
  • “Dzīves centrs” – dokumentāls video par Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēku-saieta namu kā modeli mazo bibliotēku attīstībai.
  • Visiem vieta bibliotēkā” – dokumentāls video stāsts par Anitu Strokšu, Staiceles pilsētas bibliotēkas direktori, kurā Anita dalās pārdomās par izaicinājumiem bibliotēkas vadītāja amatā: ko nozīmē strādāt ar misijas apziņu, apzināties publiskās bibliotēkas vērtību un ietekmi  vietējās kopienas dzīvē, iziet ārpus komforta zonas, bibliotēkas piedāvājumā orientēties uz iedzīvotāju vajadzībām.
  • “Uzņēmējs bibliotēkā” – video par Ogres Centrālaš bibliotēkas apmeklētāju Aleksandru. Viņš izmanto bibliotēku savai mazajai uzņēmējdarbībai.

PREZENTĀCIJAS

Konferencē “Līderi par bibliotēkām: 119+119” piedalījās vairāk kā 200 dalībnieku, kas pārstāvēja ap 60 Latvijas pašvaldību un publiskās bibliotēkas no 99 Latvijas novadiem un 6 republikas nozīmes pilsētām. Konferences prezentācijās atklājās plašs spektrs publisko bibliotēku līdzšīnējo sasniegumu un iezīmējās iespējas nākotnes attīstībai, piemēram, kā izmantot bibliotēkas kā instrumentu uzņēmējdarbības attīstīšanai lauku reģionos.

Konferences debatēs uzstājās gan pašvaldību, gan publisko bibliotēku, gan valsts iestāžu un uzņēmēju pārstāvji. Attēlā (no kreisās): Mikus Ozols, Telia Latvia valdes priekšsēdētājs; Valters Bolēvics, Pārresoru koordinācijas centra konsultants; Daiga Rokpelne, Valmieras bibliotēkas direktore; Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis.

 
Sagatavoja / papildu informācija:
Sandra Vīgante
v/a KIS sabiedrisko attiecību speciāliste
3td komunikācijas vadītāja
67844885
3td@3td.lv