Konferencē „Līderi par bibliotēkām: 119+119” tiksies pašvaldību un publisko bibliotēku vadītāji no visas Latvijas

Trešdien, 2012. gada 5. decembrī konferencē „Līderi par bibliotēkām: 119+119” pulcēsies Latvijas pašvaldību vadītāji un pilsētu un novadu bibliotēku direktori, lai pārrunātu pašvaldību un bibliotēku sadarbību līdz šim maz aplūkotā aspektā – publisko bibliotēku nozīme nacionālo un reģionālo attīstības prioritāšu īstenošanā un ietekme uz vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Konferences organizatoru pārstāve Sandra Ozoliņa, v/a „Kultūras informācijas sistēmas” direktora vietniece: „Šī būs konference, kurā pirmo reizi valsts mēroga forumā tiksies Latvijas pašvaldību vadītāji un pašvaldību publisko bibliotēku līderi. Mūsu mērķis ir veidot dialogu, lai veicinātu pašvaldību un bibliotēku sadarbību, kas balstīta visu iesaistīto pušu  – pašvaldību, bibliotēku, iedzīvotāju – ieguvumu izvērtējumā un ir viens no priekšnoteikumiem bibliotēku ilgtspējai un sabiedrības attīstībai.”

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: „Bibliotēkas Latvijā ir mūsu bagātība, tām pašvaldībās ir liela nozīme kā informācijas, kultūras un arī socializēšanās centriem. Bez tradicionālajiem pakalpojumiem tās nodrošina mūsdienīgu pieeju informācijai, izglītībai, e-pārvaldei un citiem iedzīvotājiem svarīgiem pakalpojumiem, turklāt ir atvērtas ikvienam interesentam. Latvijā pašvaldības izprot bibliotēku nozīmību, tāpēc arī turpmāk, visām pusēm sadarbojoties, bibliotēkām ir lielas perspektīvas. Ceru, ka konference kā pašvaldību un bibliotēku dialogs vēl vairāk stiprinās bibliotēku attīstību nākotnē.”

Konferences pirmajā daļā plānoti ziņojumi, kas iezīmēs publisko bibliotēku nākotnes perspektīvu saskaņā ar valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadiem un bibliotēku lomu sabiedrības e-iekļaušanas veicināšanā. Tāpat tiks sniegta informācija par to, kā ar Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku programmas atbalstu tiek virzīts bibliotēku jautājums Eiropas Savienībā, lai, pamatojoties uz ES prioritātēm 2014.-2020. gadiem, panāktu, ka ES fondu līdzekļus iespējams izmantot arī bibliotēku attīstībai.

Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros veiktajiem publisko bibliotēku sociālās un ekonomiskās vērtības pētījumiem. Kopš 2007. gada bibliotēkās palielinājies apmeklējums un paplašinājies pakalpojumu klāsts, bet samazinājies bibliotekāru skaits, kā rezultātā ievērojami pieaudzis bibliotēku darbinieku pienākumu apjoms. Vienlaikus daudzviet vērojams, ka nav mainījies bibliotekāru darba novērtējums. Šis jautājums konferencē tiks skatīts saistībā ar datiem par bibliotēkās ieguldīto investīciju atdevi tautsaimniecībā un sabiedrībai kopumā.

Daļa konferences ziņojumu būs veltīti pieredzes apmaiņai. Tiks demonstrēts video sižets par Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēku-saieta namu kā modeli mazo bibliotēku attīstībai un stāstīts par Bauskas pašvaldības pārrobežu projektu, kura mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana reģionā, izmantojot esošo un tālāk attīstot trīs Zemgales bibliotēku potenciālu un resursus. Savukārt konferences viesis no Beļģijas stāstīs, kā pašvaldības izmanto un vērtē publiskās bibliotēkas šajā valstī.

Pēcpusdienā konferences ziņojumos tiks vērtēts, kāds ir bibliotēku ieguldījums un potenciāls  e-pakalpojumu tuvināšanā iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību informācijas nodrošināšanā un apmācību jomā. Jau tagad ar saviem resursiem bibliotēkas atbalsta gan darba meklētājus, gan uzņēmīgus cilvēkus, kas bibliotēkas izmanto darba vajadzībām. Pamatojoties uz ārvalstu pieredzi, tiks piedāvāts risinājums pie bibliotēkām veidot attālinātā darba centrus.

Konferenci sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību organizē valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” publisko bibliotēku projekta „Trešais tēva dēls” (3td) ietvaros. Konference ir viens no projekta 3td 2012. gadā īstenotās aktivitātes „Bibliotēka man, es bibliotēkai” pasākumiem.

Lideri par bibliotekam_2012 12 05_konference_PROGRAMMA

Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
v/a Kultūras informācijas sistēmas
sandra.vigante@kis.gov.lv
67844885