Starptautiskajā brīvprātīgo dienā nosaukti konkursa „Brīvprātīgais 2012” Latvijas līmeņa uzvarētāji, pasniegtas “Trešā tēva dēla” speciālbalvas

Vakar, 2012. gada 5. decembrī, svinīgā pasākumā Starptautiskajā Brīvprātīgo dienā LR Izglītības un zinātnes ministrija apbalvoja un sumināja konkursa „Brīvprātīgais 2012” uzvarētājus. Vienu no konkursa speciālbalvām bija sagatavojis konkursa partneris – publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”.

Atsaucoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas septembrī izsludināto konkursu no visas Latvijas pieteikumus iesūtīja 47 jauniešu komandas, kuras sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, bibliotēkām, jauniešu centriem un nevalstiskajām organizācijām, veica brīvprātīgo darbu.

Konkursa partneris publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” (3td) ar speciālbalvām apbalvoja tās komandas, kuras konkursa ietvaros izveidoja veiksmīgu sadarbību ar bibliotēkām, kuras rezultātā tika veicināta apkaimes iedzīvotāju vai kādas iedzīvotāju grupas dzīves kvalitāte. „Trešā tēva dēla” speciālbalvas paredzētas abām konkursā iesaistītajām pusēm. Brīvprātīgo komandas par sadarbību ar bibliotēkām saņēma dāvanu karti, lai iepirktos Jāņa sētas karšu veikalā. Bibliotēkām 3td dāvināja vērtīgu grāmatu komplektu no „Karšu izdevniecības Jāņa sēta”, kurā iekļauti – „Lielais Latvijas atlants”, „Lielais pasaules atlants” un „Pasaules uzziņu atlants”. Īpašās balvas ieguva Bērnu un jauniešu interešu grupa „JUMaliņa” par veiksmīgo sadarbību ar Ērgļu novada Jumurdas bibliotēku, jauniešu komanda „Inter alia” par sadarbību ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku un „Iecavas jauniešu e-iniciatīvas grupa” par sadarbību ar Edvarta Virzas Iecavas bibliotēku un Iecavas novada Zorģu bibliotēku.

3td speciālbalvu pasniegšana  fotogalerijā – 48.-51.attēls

Informācija par konkursa galvenajām nominācijām:

Nominācijā Latvijas Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012, kurā balva tika piešķirta par brīvprātīgo darbu, kas radījis visnozīmīgākās pārmaiņas kāda cilvēka, organizācijas, pašu brīvprātīgo, kopienas dzīvē uzvarētāji ir Jelgavas tehnikuma brīvprātīgo komanda. Komandai balva tiek pasniegta par izmaiņām kādas šie jaunieši spēja radīt piecu cilvēku – vectēva Andreja Zvejnieka un viņa četru mazbērnu dzīvē. Jaunieši kopā ar tehnikuma meistarēm četras nedēļas, katru dienu astoņas stundas strādāja, lai izremontētu dzīvokli ģimenei, kurā vectēvs viens pats audzina četrus mazbērnus. Balvā komanda saņēma lidojumu Aerodium gaisa tunelī Siguldā.

Nominācijā Latvijas Brīvprātīgo tīkls 2012 par izcilāko, plašāko sadarbību brīvprātīgo darba veikšanā uzvaru guva Brīvprātīgo darba grupa „Viļakas entuziasti”. Balva tiek pasniegta par spēju sadarbojoties ar pašvaldību, vietējiem uzņēmumiem, iesaistīt kopējā darbā Viļakas iedzīvotājus, pat tādus, kas atbraukuši tikai atvaļinājumā. Jauniešu domubiedru grupa gatavojoties dzimtās pilsētas jubilejai, sakopa Viļakas ezera salu, padarot to par patīkamu atpūtas vietu visiem iedzīvotājiem un ciemiņiem, atbrīvoja no krūmiem skatu uz ezeru un kopīgiem spēkiem ķērušies pie hokeja laukuma izbūves. Balvā komanda saņem izklaidi piedzīvojumu parkā „Meža kaķis” Siguldā.

Latvijas Brīvprātīgo magnēts 2012 titulu par brīvprātīgo darba prestiža celšanu, tā publicitāti, citu iesaistīšanu un motivēšanu ieguva Jaunatnes organizāciju apvienība „Brīvprātības platforma” no Rīgas. Balva tiek pasniegta par noorganizēto pamanāmāko brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumu Latvijā. Brīvprātības platforma apvieno 11 aktīvas jaunatnes organizācijas, lai kopīgi popularizētu brīvprātīgo darbu jauniešu un sabiedrības vidū. Platformas ievērojamākā aktivitāte jau otro gadu ir brīvprātīgo popularizēšanas pasākums Rīgā ar saukli „Goda lieta būt brīvprātīgajam!”. Balvā komanda saņem Līvu Akvaparka apmeklējumu Jūrmalā.

Par Latvijas „Brīvprātīgo balstu 2012” kļuva Kristīne Lieldaudziete, Brocēnu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste, kura īpaši atbalstīja, palīdzēja un motivēja jauniešus veikt brīvprātīgo darbu.

Jaunieši pieteikumā raksta: „Līdz ar šo lielo darba ieguldījumu, Brocēnos par jauniešiem sabiedrībai ir krasi mainījies viedoklis pozitīvā nozīmē, viņa jauniešus uzmundrina, vienmēr uzklausa un cenšas rast iespēju īstenot jebkuru jauniešu izteikto iniciatīvu un ideju. Visos pasākumos un aktivitātēs arī viņa ir aktīva līdzdalībniece. Mēs, jaunieši, vienmēr zinām, ka viņai var piezvanīt kaut nakts laikā un viņa mums atbildēs.” Balvā Brīvprātīgo balsts Kristīne Lieldaudziete saņēma planšetdatoru.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pasniedza pateicības rakstus tām jauniešu komandām un šo komandu balstiem, kuru brīvprātīgo darbs sniedzis ieguldījumu Rīgas pilsētas un rīdzinieku labā.

Vairāk par konkursu un tā rezultātiem reģionu līmenī: http://www.draugiem.lv/brivpratigodarbs/news/?p=8534021

Informācijai

Konkurss tika rīkots Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvās kampaņas jauniešiem par brīvprātīgo darba ieguvumiem un iespējām ietvaros. Kampaņas laikā notika dažādi pasākumi un aktivitātes, lai popularizētu brīvprātīgo darbu jauniešu vidū, kā arī informētu par ieguvumiem, iespējām un pieredzi, ko var iegūt veicot brīvprātīgo darbu. Kampaņa noslēdzās ar svētku pasākumu Starptautiskajā brīvprātīgo dienā 5.decembrī. Ikviens interesents interneta vietnē www.draugiem.lv/brivpratigodarbs var sekot līdzi kampaņas norisei, kā arī iegūt informāciju par brīvprātīgo darbu, brīvprātīgo darba veiksmes stāstiem, jaunumiem, ieteikumiem un iespējām iesaistīties brīvprātīgo darbā.

Sagatavots saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas publicēto paziņojumu medijiem.
Papildu informācija:
Sandra Vīgante
3td komunikācijas vadītāja
T. 67844885
3td@3td.lv