Juridiskā statusa maiņa

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.928 „Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums”, ar 2013.gada 1.janvāri ir mainījusi savu juridisko statusu, valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” vietā kļūstot par Kultūras ministrijas pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi „Kultūras informācijas sistēmu centrs”.

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
v/a “Kultūras informācijas sistēmas”  projektu vadītāja asistente,
Tālr. 67844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv