Projekta “Pārrobežu E-arhīvs” jaunais ziņu izlaidums

Aizvadītais 2012. gads bijis nozīmīgs Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas kopīgā projekta “Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanas gaitā. Starp  Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kultūras informācijas sistēmu centru parakstīts Granta līgums par Projekta realizāciju, Rīgā sarīkots Projekta starta seminārs, kā arī uzsāktas sarunas par konkrētu arhīva materiālu piedāvājumu digitalizācijai Projekta ietvaros. Par to visu lasāms projekta “Pārrobežu E-arhīvs” ziņu izlaidumā Nr.1 un Nr.2.

Ziņu izlaidums angļu valodā lejuplādējams šeit:

Newsletter Apr Sept 2012

Newsletter Oct Dec 2012