VVAIS projekta ietvaros Latvijas Nacionālā arhīva darbinieki paplašina zināšanas informācijas drošības vadības jomā

2013. gada 4.-6. februārī Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” ietvaros Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) darbinieki apguva SIA Analytica sagatavoto mācību programmu par informācijas drošības vadības jautājumiem.

Apmācību programmā LEAD AUDITOR ISO/IEC 27001:2009 piedalījās LNA Informācijas tehnoloģiju nodaļas un Elektronisko dokumentu nodaļas darbinieki, kas ikdienā strādā ar    Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS) un atbild par elektronisko dokumentu pieņemšanu, izmantošanu, pieejamību un saglabāšanu informācijas sistēmā. Apmācības mērķis bija uzlabot darbinieku kompetenci informācijas sistēmas drošības vadības jomā.

Juris Pūce, SIA Analytica projektu vadītājs, viens no apmācību vadītājiem, skaidro: „Informācija, kas tiek un tiks glabāta VVAIS, ir aizsargājama atbilstošos drošības aspektos, tādos kā konfidencialitāte, pieejamība un integritāte. Turklāt šīs informācijas aizsardzība ir būtisks valsts arhīvu informācijas sistēmas ieviesēju un uzturētāju uzdevums.”

Pirmajā dienā apmācību programmas centrālais jautājums bija informācijas drošības pamatprincipi un informācijas drošības vadības sistēma, savukārt otrajā un trešajā apmācību dienā dalībnieki apguva ar informācijas sistēmas drošības auditu saistītus jautājumus – audita sagatavošanu, īstenošanu un noslēgšanu.

Latvijas Nacionālā arhīva Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Haralds Krūmiņš atzīst, ka šis apmācību kurss ir būtisks solis Latvijas Nacionālā arhīva ceļā uz savu informācijas sistēmu uzturēšanu pasaules līmenī.

Apmācību programmu izstrādāja un apmācības nodrošināja SIA Analytica, kas VVAIS projekta ietvaros sagatavoja arī dokumentāciju un procedūras ISO 27001 atbilstošai informācijas drošības vadības sistēmai. Tiesības piedalīties VVAIS projektā uzņēmums ieguva iepirkumu procedūras rezultātā.

Par projektu „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta” Projektu īsteno Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu. Projekta mērķis ir Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas attīstība un pilnveidošana, attīstot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kuri atbalsta nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību, lai veicinātu e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

 Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante, sabiedrisko attiecību speciāliste
Kultūras informācijas sistēmu centrs
sandra.vigante@kis.gov.lv
67844885