Notiks projekta “Pārrobežu E-arhīvs” uzraudzības padomes sēde

Ceturtdien, 14.martā Kultūras informācijas sistēmu centrā notiks projekta “Pārrobežu E-arhīvs” uzraudzības padomes sēde. Uzraudzības padome saskaņā ar projekta nolikumu ir augstākā vadības organizācija, kas pārrauga projekta īstenošanu, un šajā tikšanās reizē tiks ievēlēta padomes vadība, apstiprināts nolikums un  pārrunāta pašreizējā situācija projekta īstenošanas gaitā.

Uzraudzības padomes sēdē piedalīsies Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) direktors Armands Magone, biedrības “Ideju forums” valdes loceklis Edmunds Vanags, Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) direktore Māra Sprūdža, LNA direktores vietniece Inguna Slaidiņa, Igaunijas Vēstures arhīva direktors Indreks Kūbens, Igaunijas Vēstures arhīva Piekļuves un pieprasījumu daļas vadītājs Tenis Turna, Sanktpēterburgas Informācijas un analītikas centra pārstāve, projekta vadītāja, Marina Belozerova, Sanktpēterburgas Informācijas un analītikas centra pārstāve, projekta asistente, Marija Kuzko, Sanktpēterburgas Arhīvu komitejas priekšsēdētāja vietniece Marina Mišenkova, Sanktpēterburgas Arhīvu komitejas Dokumentu izmantošanas un pētniecības drošības galvenā speciāliste Irina Garkuša, Sanktpēterburgas Centrālā valsts vēstures arhīva direktora vietniece Jeļena Suncova un KISC pārstāve, projekta “Pārrobežu E-arhīvs” vadītāja Indra Auzāne.

Pēc uzraudzības padomes sēdes paredzētas individuālas tikšanās un pārrunas starp projekta partnerorganizāciju delegācijām, kā arī Sanktpēterburgas delegācijas vizīte Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Kultūras informācijas sistēmu centrs no 2012. – 2014. gadam īsteno projektu „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border E-archive) sadarbībā ar partneriem – biedrību „Ideju forums”, Latvijas Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu un Sanktpēterburgas Informācijas un analītisko centru (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros, kuru atbalsta ES un Krievijas Federācija ar mērķi veicināt minēto triju valstu kopējās attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Projekta īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējums.

 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
projekta “Pārrobežu E-arhīvs” sabiedrisko attiecību speciāliste,
v/a “Kultūras informācijas sistēmas”  projektu vadītāja asistente,
Tālr. 67844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv