Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” uzraudzības padomes sēde

Pagājušajā nedēļā, 14.martā Kultūras informācijas sistēmu centrā notika projekta “Pārrobežu E-arhīvs” pirmā uzraudzības padomes sēde. Uzraudzības padome saskaņā ar projekta nolikumu ir augstākā vadības organizācija, kas pārrauga projekta īstenošanu, un šajā tikšanās reizē tika ievēlēta padomes vadība, apstiprināts nolikums un  pārrunāta pašreizējā situācija projekta īstenošanas gaitā, kā arī iezīmēti turpmākie uzdevumi.

Par projekta „Pārrobežu E-arhīvs” uzraudzības padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) direktors Armands Magone, savukārt par priekšsēdētāja vietnieku – Sanktpēterburgas Informācijas un analītikas centra Inovāciju un starptautisko projektu nodaļas vadītājs Kirils Ladigins. Par projekta uzraudzības padomes locekļiem ar balsošanas tiesībām vēl apstiprināja Igaunijas Vēstures arhīva direktoru Indreku Kūbenu, Latvijas Nacionālā arhīva direktores vietnieci Ingunu Slaidiņu un biedrības “Ideju forums” valdes locekli Edmundu Vanagu.

Tā kā  projekta gaitā no triju iesaistīto valstu – Igaunijas, Latvijas un Krievijas – arhīvu krājumiem plānots atlasīt nozīmīgu informāciju un materiālus, kas saistīti ar šo valstu vēsturi, un izveidot jaunas, digitālas kolekcijas, kuras tiks ievietotas visiem iedzīvotājiem pieejamā tīmekļa vietnē jeb virtuālajā arhīvā, kas vienlaikus tiks izmantota kā digitāla platforma arhīvu  ekspertu un interesentu komunikācijai, uzraudzības padomes sēdē aktīvi diskutēja par labāko risinājumu šādas vietnes izveidei.

Tika pieņemts lēmums, ka digitālā vietne tiks veidota kā interaktīvs, lietotājiem draudzīgs portāls, par tā galveno mērķauditoriju nosakot pastāvīgos reģistrētos lietotājus, kuriem būs iespēja pašiem papildināt doto informāciju, piemēram, pievienot skaidrojumus baznīcu grāmatu ierakstiem. Projekta rezultātā „Pārrobežu E-arhīvā” tiks parādīta daļa no Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrātajiem materiāliem, paredzot šo virtuālo arhīvu papildināt ar jauniem digitalizētiem dokumentiem arī pēc projekta ieviešanas beigām.

Pielikumā: Projekta “Pārrobežu E-arhīvs” vadītājas Indras Auzānes sniegtā prezentācija par projektu uzraudzības padomes sēdē

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
projekta “Pārrobežu E-arhīvs” sabiedrisko attiecību speciāliste,
v/a “Kultūras informācijas sistēmas”  projektu vadītāja asistente,
Tālr. 67844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
 
 
Presentation of the current status of the project (1.1 MiB)