Iepirkums: Muzeju darbinieku rokasgrāmatas darbam ar autortiesību objektiem un personas datiem izstrāde

Kultūras informācijas sistēmu centrs izsludina iepirkumu „Muzeju darbinieku rokasgrāmatas darbam ar autortiesību objektiem un personas datiem izstrāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KISC 2013/14/3-4-T1.

Iepirkuma procedūra ir PĀRTRAUKTA.

Kontaktpersona:
Kristīne Pabērza
Tālr.: 67844887
Fakss: 67843084
e-pasts: Kristine.Paberza@kis.gov.lv
Iepirkuma noteikumi (604 KiB)
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem 04.07.2013 (564 KiB)
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem 05.07.2013 [1] (236 KiB)
Informācija ieinteresētajiem pretendentiem 05.07.2013 [2] (200 KiB)
Gala ziņojums (124 KiB)