Iepirkums: Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas tulkošana franču valodā

Kultūras informācijas sistēmu centrs izsludina iepirkumu „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas tulkošana franču valodā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KISC 2013/16/3-4-T1.

Kontaktpersona:
Kristīne Pabērza
Tālr.: 67844887
Fakss: 67843084
e-pasts: Kristine.Paberza@kis.gov.lv
Iepirkuma noteikumi (623 KiB)
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem 04.07.2013 (255 KiB)