Iznācis projekta “Pārrobežu E-arhīvs” ziņu izlaidums Nr.4

Jaunākajā ziņu izlaidumā atskatāmies uz paveikto arhīvu materiālu izpētes un digitalizācijas jomā. Plašāks apraksts un fotogalerija par Igaunijas – Latvijas – Krievijas (EstLatRus) pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013. gadam ietvaros gada pasākumā “Izbaudi Hanzas ceļu Latvijā, Igaunijā un Krievijā!”

Ziņu izlaidums angļu valodā lejuplādējams šeit:

Newsletter Apr Jun 2013 (696 KiB)