Projekta „Pārrobežu E-arhīvs” vadības darba grupas sēde un uzraudzības padomes sēde Igaunijas Nacionālajā arhīvā

18. un 19. septembrī Igaunijas Nacionālajā arhīvā, Tartu, notika projekta “Pārrobežu E-arhīvs” vadības darba grupas sanāksme un uzraudzības padomes sēde. Tikšanās laikā tika analizēts līdzšinējais veikums, pārrunāta partneru sadarbība un katras puses atbildība nākamajiem darbiem, kā arī panākta vienošanās par turpmāko uzdevumu izpildes grafiku. Darba sanāksmes ietvaros projekta vadības grupas dalībnieki apskatīja arhīva krātuves un guva ieskatu dokumentu apstrādes un digitalizācijas procesā Igaunijas Nacionālajā arhīvā.

Sanāksmēs piedalījās projekta uzraudzības padomes locekļi, projekta komandas pārstāvji un arhīvu eksperti no Igaunijas un Latvijas. Divu dienu darba tikšanos atklāja Igaunijas Valsts arhivārs Prīts Pirsko (Priit Pirsko). Pēc tam par Igaunijas Nacionālā arhīva sniegtajiem pakalpojumiem un darbu projektā stāstīja Igaunijas Vēstures arhīva (IVA) direktors Indreks Kūbens (Indrek Kuuben) un IVA Pieejas un pieprasījumu nodaļas vadītājs Tenis Turna (Tõnis Türna). Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA) pārstāvēja direktore Māra Sprūdža, viņas vietniece Inguna Slaidiņa un LNA Latvijas Valsts Vēstures arhīva direktors Nikolajs Rižovs.

Darba sanāksmē pārspriežamie jautājumi tika sadalīti vairākos tēmu lokos, lai pēc iespējas produktīvāk varētu pārrunāt tos veicamos uzdevumus, kuros nepieciešams vairāku partneru saskaņots un kopējs viedoklis. Īpaši spraiga diskusija izraisījās par veidu, kādā digitalizētie arhīvu dokumenti būs pieejami un apskatāmi publiskajā tīmekļa platformā, kura tiks izveidota projekta īstenošanas rezultātā. Sanāksmes dalībnieki atzina, ka ir svarīgi pēc iespējas vairāk un dažādi dokumentu klasifikācijas un meklēšanas kritēriji, lai potenciālajiem lietotājiem padarītu portāla apmeklējumu interesantāku un vajadzīgo informāciju vieglāk atrodamu. Tāpat ļoti nozīmīga ir pareiza dokumentos rakstīto vārdu transliterācija, kas ir sarežģīts uzdevums arī arhīvu ekspertiem, ņemot vērā vecās rakstības īpatnības, kā arī vēsturiskos apstākļus, kas konkrētajā laika periodā noteica personvārdu un vietvārdu rakstību.

Uzraudzības padomes locekļi vienojās par projekta beigu termiņa pagarināšanu līdz 2014. gada jūnijam, kā arī par nākamajiem lielākajiem pasākumiem projekta ietvaros. Nākamā uzraudzības padomes sēde paredzēta šī gada decembrī, savukārt, projektu noslēdzot, 2014.gada jūnijā atzīmējot starptautiskās arhīvu dienas, paredzēta divu dienu konference plašai auditorijai, lai informētu par projekta rezultātā radītajām jaunajām iespējām.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
projekta “Pārrobežu E-arhīvs” sabiedrisko attiecību speciāliste,
v/a “Kultūras informācijas sistēmas”  projektu vadītāja asistente,
Tālr. 67844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Andres Kiho