Rīgā notiks Eiropas valstu kopīgā projekta Athena Plus plenārsēde

No 24. līdz 28. februārim Rīgas Biržas namā tiek rīkota starptautiskā projekta Athena Plus 5. plenārsēde un darba grupu sanāksmes, uz kurām pulcēsies projekta pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm. Pasākuma ietvaros Latvijas muzeju darbiniekiem notiks seminārs par Athena Plus radošo instrumentāriju kultūras resursu atkalizmantošanai un digitālo izstāžu veidošanai, lai palīdzētu izcelt muzeju krājumos esošās mākslas vērtības.

Projekts Athena Plus ir Eiropas valstu kopīgs projekts, kas tiek īstenots Eiropas Kopienas programmas digitālā satura pieejamības veicināšanai eContentplus ietvaros. Projekta galvenie mērķi ir piegādāt datus, galvenokārt, no iesaistīto valstu muzejiem Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālam Europeana, uzlabot Europeana satura meklēšanas, izguves un atkalizmantošanas iespējas, kā arī pārbaudīt datu atkalizmantošanu dažādām lietotāju vajadzībām (tūrismā, izglītībā, pētniecībā), pielietojot rīkus, kas izstrādāti virtuālo izstāžu un tūrismam un mācībām domātu mobilo lietotņu izveidei.

Athena plus plenārsēdē tiks sniegti pārskati par sasniegumiem un vēl plānotajiem uzdevumiem  projekta darbības sadaļās, tai skaitā, „Satura un standartu koordinācija”, „Datu izstrāde un virzība uz Europeana”, „Terminoloģijas un semantiskā bagātināšana”, „Radošās lietotnes kultūras resursu atkalizmantošanai” un „Kultūras resursu radošas izmantošanas pilotprojektu testēšana”.

Darba grupu sanāksmēs Rīgas Biržā izstrādātāji prezentēs un testēs projekta ietvaros izstrādātās mobilās lietotnes, kuras paredzētas dažādu personificētu ceļvežu veidošanai individuālam lietotājam vai noteiktai grupai. Lietotne City Quest ļauj lietotājam atlasīt un veidot viedtālrunī pilsētas apskates objektu kolekciju, kas sasaistīta ar to atrašanās vietām, bet pēc tam šo atlasīto kolekciju nosūtīt, piemēram, viesiem, lai viņi paši varētu atklāt un izzināt pilsētu saskaņā ar sagatavoto ceļvedi.

Savukārt lietotne School Trip piedāvā skolēniem un studentiem veidot savu skolas ekskursiju viedtālrunī. Ar virtuālās saskarnes palīdzību skolotājs rada ekskursijas struktūru, kuru skolēni aizpilda ar praktisko informāciju, kultūrvēsturiskajiem apskates objektiem un to aprakstiem, tādā veidā apgūstot ekskursijas plānošanu.

Projekta pārstāvji un Latvijas muzeju darbinieki tiks arī iepazīstināti ar digitālo izstāžu apstrādes rīku komplektu  MOVIO, kas paredzēts kultūras institūcijām, lai palīdzētu izcelt to krājumos esošās mākslas vērtības.

Paredzēts, ka pasākumu kopumā apmeklēs 150 dalībnieki no 20 valstīm. Uz nacionālo semināru par radošajiem rīkiem kultūras mantojuma popularizēšanai tīmeklī pieteikušies pārstāvji no 42 Latvijas muzejiem, tai skaitā, no reģionālajiem –Jēkabpils, Cēsīm, Preiļiem, Madonas, Alūksnes, Limbažiem, Gulbenes, Talsiem, Krāslavas, Jelgavas, Tukuma, Balviem, Valkas, Ludzas.

Projekta Athena Plus darbība uzsākta 2013. gada martā un turpināsies līdz 2015. gada augustam. Tajā iesaistījušies kopumā 40 pārstāvji no 21 Eiropas Savienības dalībvalsts. Projektu koordinē Itālijas Kultūras mantojuma ministrija.

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) ir Athena Plus projekta oficiālais pārstāvis Latvijā, un īsteno Athena Plus mijiedarbībā ar KISC administrēto projektu „Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK), kura ietvaros tiek realizēta apjomīga Latvijas muzeju priekšmetu digitalizācija un integrācija Europeana.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv