Aicinām izmantot Kultūras informācijas sistēmu centra piedāvātos e-pakalpojumus

E-prasmju nedēļas un e-pārvaldes informatīvās kampaņas „Valsts ir internetā” ietvaros aicinām izmantot sekojošus Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) piedāvātos e-pakalpojumus – kultūras maršrutu meklēšanu, Latvijas filmas un Kultūras kanona vērtības publisko bibliotēku datoros, mašīntulkošanu latviešu, angļu un krievu valodās, pieeju valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam un meklēšanu šo bibliotēku krājumos. Skat. zemāk – KISC piedāvāto e-pakalpojumu saraksts un saites uz tiem.

 

 

 

 

 

 

  1. E-pakalpojumi bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH, ar kuru strādā 15 valsts nozīmes bibliotēkas:
  1. E-pakalpojumi Latvijas digitālajā Kultūras kartē (LDDK):
  1. E-pakalpojumi publisko bibliotēku datoros:
  • Latvijas Kultūras kanons – Latvijas izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā
  • Latvijas filmas bibliotēkās – iespēja skatīties Latvijā tapušās spēlfilmas, animācijas, dokumentālās un studentu filmas, ko piedāvā Nacionālais kino centrs. Lai aizsargātu autortiesības, šī iespēja jebkuram apmeklētājam pieejama Publisko bibliotēku interneta tīklā klātienē bibliotēkās
  1. Brīvpieejas mašīntulkošanas e-pakalpojums tīmeklī Hugo.lv – iespēja tiešsaistē tulkot tekstus no un uz angļu, krievu un latviešu valodām, īpašu uzsvaru liekot uz valsts pārvaldē lietotajiem tekstiem.

E-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu „Valsts ir internetā” īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar mērķi informēt par vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, un mudinātu sabiedrību izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti.  Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 „Atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai” finansējumu.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv