Bibliotēkām piedāvā eBook Public Library Collection datubāzes bezmaksas izmēģinājumu

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar EBSCO Information Services pilsētu un novadu galvenajām bibliotēkām piedāvā  eBook Public Library Collection datubāzes bezmaksas izmēģinājumu, ņemot vērā bibliotēku lielo interesi par šo resursu EBSCO datubāzes lietotāju apmācības programmā, kura tika rīkota E-prasmju nedēļas ietvaros.

eBook Public Library Collection aptver vairāk nekā 30000 egrāmatu nosaukumu, kas speciāli atlasīti atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Kolekcija piedāvā gan populāru pieaugušo un jauniešu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošu literatūras klāstu tādās jomās kā veselība un fitness, spēles, amatniecība, hobiji, medicīna, pavārmāksla, reliģija, atpūta un izklaide, ģeogrāfija, tirdzniecība, finanses, ģimene, laulība, folklora, sociālā un sabiedrības labklājība, mājsaimniecība u.c.
Visi nosaukumi ir pieejami neierobežotam vienlaicīgo lietotāju skaitam un kolekcija nemitīgi tiek papildināta ar jauniem izdevumiem.

Lūdzam izmēģinājuma dalības pieteikumu nosūtīt uz epastu: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv līdz 07.04.2015., norādot bibliotēkas nosaukumu, kontaktpersonu, tās epasta adresi un tel. numuru, kā arī bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaitu 2014. gadā.

E-prasmju nedēļas laikā notika plaša Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) un EBSCO Information Services organizētā EBSCO datubāzes lietotāju apmācību programma. Apmācību sesijas notika gan KISC Mācību klasē, gan lielākajās Latvijas bibliotēkās – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, RTU Zinātniskajā bibliotēkā, LU bibliotēkā, RSU bibliotēkā, Augstskolas “Turība” bibliotēkā, LLU bibliotēkā, kā arī Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas sanāksmē – un pavisam tajās piedalījās 198 dalībnieki.

Informāciju sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Kultūras informācijas sistēmu centrs

Tālrunis: 67844896; e-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv