Izveidots mācību materiāls “Kino skolās”

Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru izveidojis izdevumu «Kino skolās», kura mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. «Kino skolās» ir metodiskais materiāls skolotājiem līdz ar iespēju Latvijā tapušās filmas izmantot mācību procesā tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv, kas tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas, un tā izveidē sadarbojās Nacionālais Kino centrs (NKC) ar  Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC), kas nodrošina platformas tehnisko darbību.

Sadarbojoties izglītības speciālistiem un kinoteorētiķiem, izveidots materiāls (112. lpp.), kurā apkopoti mācību stundu plāni, darba lapas, ko skolotājs var izmantot mācību stundās, kā arī plašāki apraksti par tām filmām, kuru fragmentus aicinām izmantot mācību procesā. Mācību stundu plāni pdf formātā lejupielādējami no portāla filmas.lv .

Mācību stundu plāni ir paredzēti 1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–9. klasei un 10.–12. klasei. Filmas un mācību stundu plānus ieteicams izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās mākslas satura apguvē. Izdevuma mērķis ir palīdzēt skolotājam izvēlēties konkrētu latviešu filmu, tās fragmentu, lai paspilgtinātu vai ilustrētu kādu noteiktu mācību tēmu. Visiem mācību stundu plānu paraugiem ir ieteikuma raksturs. Mācību stundu plāni (pdf formātā) pieejami portālā filmas .lv, kur tos iespējams lejupielādēt.

Projektā izmantota 21 Latvijā veidota filma – animācijas, dokumentālās un spēlfilmas, kas tapušas pēdējos gados (“Mammu, es tevi mīlu”, “Latvietis”, “Atmodas antoloģija”, «Romeo un Džuljeta», «Klucis – nepareizais latvietis», “Pavasaris Vārnu ielā», «Spēlēju, dancoju», «Čiža acīm» u.c.). Izdevumā iekļautas arī divas Latvijas Kultūras kanona filmas – dokumentālā kino klasika «Vecāks par desmit minūtēm» (1978) un «Baltie zvani» (1961).

Projektu veidojuši gan pedagogi, kuri sagatavojuši stundu plānus un darba lapas, gan kinoteorētiķi, kuri izveidojuši aprakstus par katru filmu, raksturojot šo filmu mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus un iezīmējot dažādus kultūrvēsturiskos kontekstus. Šīs atšķirīgās pieejas – pedagoģiskā un kultūrvēsturiskā – paplašina izveidotā materiāla funkcijas un lietojumu. Projekta autori cer, ka teksti ieinteresēs skolotājus un skolēnus, padziļinās izpratni par konkrētām filmām un to veidotājiem, līdz ar to Latvijā tapušās filmas un kino vispār soli pa solim kļūs par būtisku mācību procesa sastāvdaļu.

Lai veicinātu jauniešu radošumu un spēju orientēties  audiovizuālajā pasaulē, ir būtiski pilnveidot un padziļināt skolēnu izpratni par kino valodu un veicināt prasmi tajā orientēties. Lielu uzmanību kino un kvalitatīvu filmu tuvināšanai skolai pievērš Ziemeļvalstīs (īpaši Dānijā) un arī Lietuvā. Latvijai šis ceļš vēl priekšā. Metodiskais materiāls skolotājiem ir tapis, lai veicinātu Latvijas kino un Latvijā radīto filmu integrāciju vispārizglītojošo skolu mācību procesā.

Informācijai: Kristīne Matīsa, 67358879, 26129954, kristine.matisa@nfc.gov.lv
Projekta vadītāja Dita Rietuma, dita.rietuma@nfc.gov.lv