Projekts „Pārrobežu e-arhīvs” saņem apbalvojumu par labāko tehnoloģisko risinājumu un komunikāciju

Kultūras informācijas sistēmu centra īstenotais projekts „Pārrobežu e-arhīvs” augsti novērtēts par projektā īstenotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un sekmīgu projekta publicitātes veidošanu ar dažādu saistošu tīmekļa publikāciju palīdzību.

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadība šī gada 10. jūnijā Vecgulbenes muižā apbalvoja daudzus programmā iesaistīto projektu pārstāvjus par viņu nenovērtējamo ieguldījumu projektu ieviešanā un programmas sekmīgā virzībā.

Balvas tika pasniegtas sekojošās kategorijās  – „Labākais projekta vadītājs”, „Labākās projekta vietas”, „Labākā publicitāte”, „Labākā sadarbība”, „Labākais ilgtspējas un ietekmes nākotnē nodrošinājums”, „Labākais tehnoloģiskais risinājums”, kā arī tādās kategorijās kā „Izcils pasākums” un „Reģiona pērle”.

Projekts „Pārrobežu e-arhīvs” līdz ar vēl trijiem projektiem balvu saņēmis kategorijā „Labākā publicitāte” un līdz ar vēl četriem – „Labākais tehnoloģiskais risinājums”.

Projekta „Pārrobežu e-arhīvs” ietvaros no triju iesaistīto valstu arhīviem tika atlasīti un digitalizēti vairāk nekā 11 000 dokumentu (tekstuālo materiālu, fotogrāfiju un karšu), kuri  pēc tam ievietoti projekta ietvaros īpaši radītā tīmekļa vietnē – tiešsaistes portālā „Cross Border E-archive”, kurā paskaidrojošā informācija lietotājam pieejama četrās valodās – angļu, igauņu, krievu un latviešu.

Projekta īstenošanā bija iesaistītas sešas organizācijas: Kultūras informācijas sistēmu centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Igaunijas Nacionālais arhīvs, biedrība „Ideju forums” un Sanktpēterburgas informatīvi analītiskais centrs. Kā asociētais partneris projektā iesaistījās Sanktpēterburgas Arhīvu komiteja. Dokumentus iekļaušanai portālā atlasīja un piedāvāja Igaunijas Vēstures arhīvs, Igaunijas Valsts arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts vēstures arhīvs, Sanktpēterburgas Centrālais valsts arhīvs, Krievijas Valsts vēstures arhīvs un Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Kopumā Igaunijas-Latvijas-Krievijas sadarbības programmā 2007-2013 gadam tika atbalstīti 50 pārrobežu sadarbības projektu ar kopējo budžetu 58,89 miljoni eiro, iesaistot 241 partneri no visām trim valstīm.

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv