Informēs par projekta ATHENA PLUS rezultātiem muzeju direktoru sanāksmē

Ceturtdien, 10. decembrī Centra pārstāvji Una Balode, Jānis Ziediņš, Laila Valdovska un Ilma Elsberga piedalīsies gadskārtējā LR Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas rīkotajā muzeju direktoru sanāksmē, lai informētu muzeju nozari par starptautiskā projekta ATHENA PLUS rezultātiem un ieguvumiem, kā arī par Centra īstenoto projektu aktualitātēm.

Projekta ATHENA PLUS darbība uzsākta 2013. gada martā un noslēdzās šī gada oktobrī. ATHENA PLUS (Acces to cultural heritage networks for Europeana) ir Eiropas valstu kopīgs projekts, kas tiek īstenots Eiropas Kopienas programmas digitālā satura pieejamības veicināšanai eContentplus ietvaros. Projektu koordinē Itālijas Kultūras mantojuma ministrija, un Kultūras informācijas sistēmu centrs ir ATHENA PLUS projekta oficiālais pārstāvis Latvijā.

ATHENA PLUS īstenots ar mērķi piegādāt metadatu ierakstus Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā Europeana gan no publiskā, gan privātā sektora, liekot uzsvaru uz muzeju saturu un sadarbību ar galvenajām mantojuma saglabāšanā iesaistītajām kultūras nozares institūcijām (ministrijām, valsts aģentūrām, bibliotēkām, arhīviem, vadošajiem pētniecības centriem, kā arī ar maziem un vidējiem uzņēmumiem).

Lai veicinātu papildināto metadatu atkalizmantošanu dažādām lietotāju vajadzībām (tūrismā, izglītībā, pētniecībā), projekta ietvaros tika izstrādātas mobilās lietotnes City Quest un School Trip, kuras paredzētas dažādu personificētu ceļvežu veidošanai individuālam lietotājam vai noteiktai grupai, kā arī radīts digitālo izstāžu apstrādes rīku komplekts  MOVIO, kas paredzēts kultūras institūcijām, lai palīdzētu izcelt to krājumos esošās mākslas vērtības. Ar šiem rīkiem tika iepazīstināti Latvijas muzeju pārstāvji starptautiskā seminārā, ko šī gada sākumā Rīgas Biržas namā rīkoja Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Muzeju direktoru sanāksmi atklās KM Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, kurš iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar aktualitātēm muzeju nozarē, savukārt Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un jauniešu programmu vadītāja Jolanta Borīte dos ieskatu par Latvijas valsts simtgades programmas virzieniem.

 Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv