Kultūras informācijas sistēmu centrs saņem Atzinības rakstu

Gada beigās noslēdzoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotajai pirmajai vērienīgajai e-pakalpojumu popularizēšanas kampaņai „Valsts ir internetā”, kuras laikā aktīvi tika popularizēta pieeja valsts pārvaldes e-pakalpojumiem Latvijas bibliotēkās, tika piešķirts VARAM Atzinības raksts „E-IESPĒJU ATBALSTS” Latvijas bibliotēku darbiniekiem par palīdzību iedzīvotājiem e-iespēju apguvē. Saņemt Atzinības rakstu kampaņas noslēguma preses konferencē 11. decembrī, Eiropas Savienības (ES) mājā, Rīgā, tika aicināta direktora vietniece Sandra Ozoliņa no Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC), kas bija kampaņas partneris sadarbībā ar Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

KISC direktora vietniece Sandra Ozoliņa saņem Atzinības rakstu no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda.

 Preses konference tika rīkota ar mērķi vēstīt sabiedrībai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā pirmā vērienīgā e-pakalpojumu popularizēšanas kampaņa sekmējusi iedzīvotāju attieksmes maiņu un veicinājusi e-pakalpojumu izmantošanu. Pasākumā tika izcelti pozitīvie stāsti un sasniegumi. Lai iedvesmotu valsts iestādes turpmākiem panākumiem e-pārvaldes attīstībā, nosaucot konkrētus sasniegumu piemērus un publiski paužot atzinību, tika apbalvoti e-pārvaldes celmlauži 2015. gadā.

„To, ka valsts ir internetā, mēs Rīgā labi zinām, savukārt attālākos novados un reģionos tieši zinošie un atsaucīgie bibliotekāri ir tie, kas rūpējas, lai sniegtu saviem apmeklētājiem visu nepieciešamo informāciju par dažādajiem e-pakalpojumiem un iedrošinātu iedzīvotājus tos lietot,” atzīmēja Sandra Ozoliņa, saņemot Atzinības rakstu.  Savukārt e-pakalpojumu vēstneses Suitu sievas veltīja Latvijas bibliotekāriem šādas dziesmas rindas:

„Grāmatu spietā viss vienmēr vietā,
Bibliotekāri pacietībā un cieņā lielā
Apgaismo mūs par ē! vides lietām,
Neļauj mums pazust info sietā.”

 

“Atzinības raksts ir rezultāts pašu bibliotekāru atvērtībai jaunajām zināšanām, vēlmei apgūt jaunas prasmes, nepārtraukti mācīties un nodot savas zināšanas tālāk iedzīvotājiem. Šīs aktivitātes ir veicinājis un joprojām turpina atbalstīt Kultūras informācijas sistēmu centrs, organizējot apmācības bibliotekāriem un bibliotēku lietotājiem, lai pilnveidotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un dažādu e-pakalpojumu lietošanas prasmes,” atzīst Centra pārstāve, mācību vadītāja Inga Niedra.

Pielikumā: Kampaņas „Valsts ir internetā” sagatavotā preses relīze „VARAM: 2015. gads bija pagrieziena punkts valsts e-pakalpojumu lietošanā”.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
VARAM Atzinibas Raksts Bibliotekam (2.5 MiB)
2015 12 11 VARAM E-pakalpojumu Aktualitates (194 KiB)