Centra pārstāve apstiprināta Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvā

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāve, projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore Agrita Sagalajeva apstiprināta Latvijas Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvā.

A.Sagalajevai  šogad paredzēta dalība 4 reģionu galveno bibliotēku – Cēsu Centrālās bibliotēkas, Tukuma bibliotēkas, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas un Ventspils bibliotēkas un tās filiāļu – akreditācijas darbā.

Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija 2004.gada nogalē uzsāka bibliotēku akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumos Nr 709 „”Bibliotēku akreditācijas noteikumi”. Latvijas Bibliotēku padome apstiprina Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikumu un sastāvu.

Bibliotēku akreditācijas novērtējumā tiek ņemti vērā dažādi kritēriji: 1) bibliotēkas vispārīgs raksturojums, dokumenti, finansiālais nodrošinājums un personāls; 2) bibliotēkas darba rādītāji, krājums un informācijas resursi, novadpētniecība, bibliotēkas infrastruktūra; 3) darbs ar BIS Alise, informācija par bibliotēku tīmeklī, 4) bibliotēkas pakalpojumi un pasākumi, darbs ar bērniem un metodiskais darbs. Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiek sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprina Latvijas Bibliotēku padome.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv