Centra Mācību klasē notiek seminārs „Latvijas datubāzu resursi kvalitatīvas un uzticamas informācijas izguvei”

Ceturtdien, 10. martā E-prasmju nedēļas ietvaros Kultūras informācijas sistēmu centra Mācību klasē notiek seminārs bibliotekāriem par Centra abonētajām nacionālajām datu bāzēm –  uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēmu par Latviju letonika.lv, Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu Lursoft Laikrakstu bibliotēka un ziņu aģentūras LETA arhīvu – Latvijas bibliotēkām, kā arī par Centra piedāvātajiem resursiem internetā – Nacionālo muzeju krājuma kopkatalogu www.nmkk.lv un Pārrobežu E-arhīvu www.earchive-estlatrus.eu.

Seminārā piedalīsies  KISC sadarbības – partneru sabiedrības “Tilde”, LETA un SIA “Lursoft” – pārstāvji, lai iepazīstinātu resursu lietotājus ar jaunākajiem sistēmu piedāvājumiem un rosinātu e-resursu izmantošanu, tādējādi veicinot bibliotēku darbinieku un lietotāju digitālās prasmes, izglītību un informālo izglītību.

Divām no minētajām datu bāzēm – “Lursoft” Laikrakstu bibliotēkai un letonika.lv. Kultūras informācijas sistēmu centrs Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas “Gaismas tīkls” ietvaros nodrošina pieeju visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās par valsts finansējumu.

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir E-prasmju nedēļas nacionālais partneris Latvijā un koordinē šo kampaņu Latvijas publiskajās bibliotēkās kopš 2010. gada. Katru gadu E-prasmju nedēļā  iesaistās vairāk kā 250 bibliotēkas, īstenojot gandrīz 600 dažādus ar e-prasmju apguvi un pilnveidi saistītus pasākumus un apmācības. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) šogad rīko jau septīto E-prasmju nedēļu Latvijā. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 un European Get Online week 2016 ietvaros.

E-prasmju nedēļas tematisko dienu kalendārā 10. marta moto ir ”Digitālās prasmes un rīki izglītībai”.

Semināra mērķauditorija: speciālo, zinātnisko un publisko bibliotēku pārstāvji, interesenti. Sakarā ar bibliotēku lielo interesi par semināru, plānojam atkārtotu semināru par šīm tēmām rīkot aprīļa beigās.

Vairāk informācijas par datubāzu abonēšanas iespējām:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

2016-03-10 LV datu baazes seminars Programma (91 KiB)