Elektronisko publikāciju datubāzu izmantošanas statistika 2015. gadā

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra apkopoto statistiku, 2015. gadā projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros tika nodrošināta pieeja daudzveidīgu un plaša tematiskā aptvēruma nacionālo un starptautisko pilnu tekstu datubāzu – kopskaitā 22 – resursiem, noslēdzot pavisam 145 apakšlicences līgumus ar bibliotēkām, pašvaldībām, mācību iestādēm un citām institūcijām par datubāzu resursu pieeju un izmantošanu.

Projekts 2015. gadā bibliotēkām piedāvāja četras datubāzes latviešu valodā – uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju letonika.lv, Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums Lursoft Laikrakstu bibliotēka, ziņu aģentūras LETA arhīvs un Normatīvo aktu informācijas sistēmas datubāze NAIS; četras datubāzes krievu valodā un 14 datubāzes angļu valodā, no kurām populārākās ir universālā publikāciju datubāze EBSCO, universāla daudznozaru enciklopēdiju publikāciju datubāze Britannica Online, daudznozaru žurnālu datu bāze SAGE, biznesa informācijas un bibliotēkzinātnes žurnālu datubāze Emerald un daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze Wiley. Turpinoties sadarbībai ar esošajiem datubāzu pārstāvjiem, tika uzsākta jauna sadarbība ar Credo Online Reference Service par uzziņu resursu pieeju.

Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas “Gaismas tīkls” ietvaros turpinājās visu pašvaldību publisko bibliotēku nodrošinājums ar divu nacionālo datu bāzu – Lursoft Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv) un letonika.lv (www.letonika.lv) – resursiem par valsts finansējumu. Lai palielinātu elektronisko resursu pieeju Gaismas tīkla bibliotēkās, KISC realizēja jaunu sadarbības modeli ar AS „Exigen Services Latvia”, līdzfinansējot NAIS (www.nais.lv) datubāzes pieeju tām publiskajām bibliotēkām, kuras apstiprināja arī savu līdzfinansējuma daļu no pašvaldībām.

Dati liecina, ka jau vairākus gadus visvairāk izmantotā datubāze bijusi daudznozaru pilntekstu žurnālu, grāmatu, uzziņu izdevumu un analītisko apskatu datubāze EBSCO, kas ir augsti novērtēta gan publiskajās, gan zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās, un pavisam to abonējušas 35 bibliotēkas. Gada laikā reģistrētas 252 522 izmantošanas sesijas, atverot 9 169 985 šķirkļus. Pašvaldību publiksko bibliotēku vidū aktīvākie datubāzes izmantotāji ir bijuši Buskas, Gulbenes un Jelgavas zinātniskās bibliotēkas lietotāji. Savukārt speciālo un zinātnisko bibliotēku grupā visaugstākais informācijas meklējumu skaits ir sasniegts Biznesa augstskolā Turība, Rīgas ekonomikas augstskolā un Rēzeknes augstskolā (tagad Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija).

Otra aktīvāk izmantotā datubāze ir uzziņu izdevumu sistēma Britannica Online, kas var lepoties ar  1 642 312  informācijas šķirkļu skatījumu. Turklāt pēdējos gados būtiski pieaudzis Britannica datubāzes abonentu skaits, sasniedzot 20 bibliotēkas, tostarp 12 pašvaldību publiskās bibliotēkas, kas abonē tām speciāli izstrādāto resursu kolekciju Britannica Library Edition. Pašvaldību publisko bibliotēku grupā  aktīvākie datubāzes izmantotāji ir bijuši Valmieras, Dobeles un Saldus bibliotēku lietotāji. Savukārt speciālo un zinātnisko bibliotēku grupā atkal visaugstāko informācijas meklējumu skaitu sasniegusi LU bibliotēka.

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries elektroniskā informācija bibliotēkām) nacionālais partneris, un starptautiskās datubāzes tiek abonētas EIFL Licencēšanas programmas ietvaros. Dalība šajā organizācijā nodrošina pieeju autoritatīviem pasaules informācijas un izglītības resursiem par speciālu abonēšanas maksu, nodrošinot atlaides līdz pat 90 % no standarta cenas.

Projektu „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” KISC īsteno kopš 2001.gada,  un tā mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam. Projekta nosacījumi paredz, ka bibliotēku apmeklētājiem pieeja abonētajām datubāzēm ir bezmaksas. Šogad projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros tiek abonētas 22 datubāzes, no kurām 4 ir latviešu valodā, 3 krievu valodā un 15 angļu valodā.

Pieteikšanās datubāzu abonēšanai projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros ir atvērta visu gadu, un tā ir iespējama arī jebkurai citai valsts, pašvaldību vai privātai izglītības organizācijai.

Informāciju sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv