Aicinām Latvijas bibliotēkas pieteikties EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) kā starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (elektroniskā informācija bibliotēkām) nacionālais pārstāvis aicina Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas pieteikties inovāciju balvai (EIFL Public Library Innovation Award).

 

 

 

 

 

 

 

 

EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmā (EIFL PLIP) jau 9. reizi tiek izsludināts projektu konkurss publiskajām bibliotēkām par inovatīvām darba formām.  Inovāciju balva ir dibināta 2011. gadā, un kopš tā laika  EIFL ir piešķīris astoņas šādas balvas uzvarētājiem no Āfrikas, Āzijas, Eiropas un Latīņamerikas. Inovāciju balvu no Latvijas līdz šim ir saņēmusi Pelču pagasta bibliotēka par projektu bērniem “Mazā novadpētniecības skola” (2014).

Šī gada konkursa tēma  – inovatīvi bibliotēku pakalpojumi kādā no sekojošām jomām:

•  Ekonomiskā labklājība un nodarbinātība
•  Zemkopība un ilgtspējīga lauksaimniecība
•  Veselība un higiēna
•  Digitālā iekļaušana
•  Dzimumu līdztiesība un iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm
•  Izglītība visiem
•  Klimata pārmaiņas un citi vides jautājumi.

Vai jūs piedāvājat šādus pakalpojumus? Vai izmantojat informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai veicinātu vietējās sabiedrības attīstību? Ja Jums ir šāda pieredze – nekavējieties pastāstīt par to!

EIFL PLIP vēlas apkopot stāstus par inovatīviem un efektīviem pakalpojumiem un dalīties tajos ar iespējami plašāku starptautisko sabiedrību, lai vēlreiz akcentētu bibliotēku neatsveramo lomu un ieguldījumu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Konkursa balva ir 1500 ASV dolāru un iespēja prezentēt savus pieredzes stāstu starptautiskā konferencē vai sanāksmē. Pieteikums jāiesniedz angļu, krievu, franču vai spāņu valodā. Iesniegšanas termiņš – 2016. gada 15. maijs.

Vairāk informācijas par balvu un pieteikumu: EIFL publisko bibliotēku inovāciju balva.

EIFL ir starptautiska, bibliotēku interešu pārstāvoša bezpeļņas organizācija, kura darbojas ar mērķi nodrošināt plašas sabiedrības piekļuvi zināšanām attīstības un pārejas ekonomikas valstīs, īstenojot atbalstu bibliotēkām un veicinot to attīstību. EIFL sadarbojas ar vairāk kā 60 valstīm Āfrikā, Āzijā, Eiropā un Latīņamerikā, un EIFL sadarbības partneri ir bibliotēkas un bibliotēku apvienības jeb konsorciji. KISC ir Latvijas nacionālais pārstāvis EIFL kopš 2004. gada.

Informāciju sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv