Kultūras informācijas sistēmu centrs apbalvo monētu „Rainis un Aspazija” publisko bibliotēku nominācijā

Ceturtdien, 28. aprīlī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā ar svinīgu ceremoniju noslēdzās Latvijas Bankas rīkotā sabiedrības aptauja „Latvijas gada monēta 2015”, kurā piedalījās 12 645 balsotāju, daudzi no pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Tādēļ šajā aptaujā jau tradicionāli arī publisko bibliotēku lietotājiem tiek dota iespēja noteikt savu favorīti, un šajā gadā tā bija Artas Ozolas-Jaunarājas un Ligitas Franckevičas veidotā monēta „Rainis un Aspazija”, kurai Atzinības rakstu pasniedza Gada monētas aptaujas ikgadējais sadarbības partneris ar bibliotēkām – Kultūras informācijas sistēmu centrs.

 Foto: Latvijas Banka
Monētas “Rainis un Aspazija” grafiskā dizaina autore Arta Ozola-Jaunarāja saņem Atzinības rakstu no Kultūras informācijas sistēmu  centra direktora vietnieces Sandras Ozoliņas

 Aptauja “Latvijas gada monēta” ir būtiskākais monētu mākslas gada notikums Latvijā, kas ļauj parādīt mākslinieku ieguldījumu šajā īpašajā mākslas žanrā un noskaidrot, kā sabiedrība vērtē paveikto un kādas tēmas, mākslinieciskie risinājumi tai šķiet vispievilcīgākie.

2015. gadā izlaistas sešas kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas kultūru, vēsturi un cilvēkiem:

“Ugunsdzēsībai Latvijā 150” (mākslinieki Henrihs Vorkals un Ligita Franckeviča; video stāsts),

“Rīgas pilij 500” (mākslinieki Ivars Drulle un Ilze Lībiete; video stāsts),

“Rainis un Aspazija” (mākslinieki Arta Ozola-Jaunarāja un Ligita Franckeviča; video stāsts),

“Melanholiskais valsis” (mākslinieki Ilmārs Blumbergs un Jānis Strupulis; video stāsts),

“Pasaku monēta I. Pieci kaķi” (mākslinieki Anita Paegle un Jānis Strupulis; video stāsts) un

“Vērdiņam 500” (mākslinieki Laimonis Šēnbergs un Ligita Franckeviča; video stāsts).

Tradicionālajā sabiedrības aptaujā par “Latvijas gada monētu 2015” atzīta “Pasaku monēta I. Pieci kaķi” (monētas lapa; video stāsts).

Kultūras informācijas sistēmu centrs Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās organizēja aptauju par Gada monētu, aicinot un motivējot bibliotēkas piedalīties šajā kampaņā un erudīcijas spēlē un izplatot bibliotēkām bankas sagatavoto informāciju par Gada monētu.

Pielikumā: Latvijas Bankas sagatavotā preses relīze.

Informāciju sagatavoja – Ilma Elsberga (Kultūras informācijas sistēmu centrs),
tel. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
16 04 28 Gada Monēta Preses Relize Latvijas Banka (100 KiB)