Centra Mācību klasē notiek seminārs „Latvijas datubāzu un informācijas sistēmu resursi kvalitatīvas un uzticamas informācijas izguvei”

20. maijā Kultūras informācijas sistēmu centra Mācību klasē notiek seminārs bibliotekāriem par Centra abonētajām nacionālajām datu bāzēm –  uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēmu par Latviju letonika.lv, Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu Lursoft Laikrakstu bibliotēka un ziņu aģentūras LETA arhīvu – Latvijas bibliotēkām, kā arī par Centra piedāvātajiem resursiem internetā – Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS), Digitalizēto video un audio ierakstu portālu Diva.lv un mašīntulkošanas rīku Hugo.lv

Seminārā piedalīsies  KISC sadarbības partneru – sabiedrības “Tilde”, LETA un SIA “Lursoft” – pārstāvji, lai iepazīstinātu resursu lietotājus ar jaunākajiem sistēmu piedāvājumiem un rosinātu e-resursu izmantošanu, tādējādi veicinot bibliotēku darbinieku un lietotāju digitālās prasmes, izglītību un pašizglītību.

Divām no minētajām datu bāzēm – “Lursoft” Laikrakstu bibliotēkai un letonika.lv. Kultūras informācijas sistēmu centrs Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas “Gaismas tīkls” ietvaros nodrošina pieeju visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās par valsts finansējumu.

Semināra mērķauditorija: speciālo, zinātnisko, augstskolu  un publisko bibliotēku pārstāvji.

Vairāk informācijas par datubāzu abonēšanas iespējām:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

LATV DB Semin 20.05.2016. (106 KiB)